Download Table of Contents Print this page

AEG Voxtel SM420 Quick Start Manual page 106

Advertisement

Table of Contents
Gebieden met explosiegevaar worden vaak -
maar niet altijd - duidelijk aangegeven. Dit geldt
ook voor benedendeks op schepen: het transport
of de opslag van chemicaliën; voertuigen die vlo-
eibaar gas (zoals propaan of butaan) gebruiken;
gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes,
zoals graan, stof of metaalpoeder, bevat,.
2.4
Noodoproepen
Belangrijk!
Mobiele telefoons maken gebruik van radiosigna-
len en het mobiele telefoonnetwerk. Dit betekent
dat verbinding niet onder alle omstandigheden
kan worden gegarandeerd.
Daarom moet u nooit alleen vertrouwen op een
mobiele telefoon voor zeer belangrijke opro-
epen, zoals in medische noodgevallen.
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Niet langdurig met hoog geluidsniveau luisteren
om mogeljke gehoorschade te voorkomen.
106

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents