Download Table of Contents Print this page

AEG Voxtel SM420 Quick Start Manual page 102

Advertisement

Table of Contents
1
ONZE ZORG
Wij willen u bedanken voor de aankoop van
dit product. Daarom krijgt u bij dit product een
verkorte installatiehandleiding, zodat er minder
papier wordt gebruikt en er dus minder bomen
moeten worden gekapt. Bedankt dat u ons steunt
in onze zorg voor het milieu. Een volledige, gede-
tailleerde gebruikershandleiding vindt u op onze
website www.aegtelephones.eu.
2
VEILIGHEIDS- EN VOOR-
ZORGSMAATREGELEN
Wanneer u uw telefoon gebruikt moeten altijd
de basis voorzorgsmaatregelen in acht worden
genomen om het risico op brand, elektrische
schokken en verwondingen te reduceren, met het
volgende inbegrepen:
1. Zet de telefoon uit in de buurt van chemische
fabrieken, benzinestations en andere locaties
met brandbare of explosieve materialen.
2. Wanneer u rijdt gebruik dan het handsfree ap-
paraat (wordt apart verkocht) om de veiligheid
te garanderen. Parkeer uw auto langs de weg
voor communicatie, behalve in noodgevallen.
102

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents