Download Table of Contents Print this page

Reiniging En Zorg - AEG Voxtel SM420 Quick Start Manual

Advertisement

Table of Contents
elektrische en elektronische apparatuur brengen.
Dat wordt aangegeven met het symbool op het
product, in de gebruikershandleiding en/of op
de verpakking. Sommige productmaterialen kun-
nen worden hergebruikt als u ze naar een inza-
melingspunt brengt. Door sommige onderdelen
of grondstoffen van gebruikte producten aan te
bieden voor hergebruik levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van het milieu.
Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten
voor meer informatie over de inzamelingspunten
in uw regio.
De batterijen moeten worden verwijderd voordat
het toestel wordt weggegooid. Gooi de batte-
rijen op een milieuvriendelijke manier weg, vol-
gens de voorschriften van uw land.

16 REINIGING EN ZORG

Reinig geen onderdelen van de telefoon met
benzeen, thinners of andere chemicaliën met op-
losmiddelen. Hierdoor kan permanente schade
ontstaan die niet onder de garantie valt.
Reinig het toestel wanneer nodig met een voch-
tige doek.
Houd uw telefoonsysteem uit de buurt van hete,
vochtige omstandigheden of fel zonlicht en laat
het niet nat worden.
125

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents