Download Table of Contents Print this page

AEG Voxtel SM420 Quick Start Manual page 113

Advertisement

Table of Contents
Waarschuwing:
Niet aanschakelen wanneer het gebruik van mo-
biele telefoons verboden is of als het gevaar of
storingen kan veroorzaken.
6
GESPREKKEN VOEREN
EN BEANTWOORDEN
6.1
Een gesprek voeren
Zorg ervoor dat de telefoon aangeschakeld en
operationeel is.
Toets het telefoonnummer inclusief net-
nummer in. (Om "+" toe te voegen, drukt
u tweemaal snel op de "*" toets)
• Druk op
len.
• Om een gesprek te beeindigen drukt u op de
toets.
6.2
Laatste nummer herhalen
• In de ruststand, drukt u op
sprekken' lijst te zien – een lijst met de laatste
tien nummers van alle gevoerde en gemiste ge-
sprekken.
• Druk op
zoeken.
om het getoonde nummer te bel-
/
om het gewenste nummer te
113
om de 'alle ge-

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents