Download Table of Contents Print this page

AEG Voxtel SM420 Quick Start Manual page 109

Advertisement

Table of Contents
10
SOS-toets
11
LED-indicator
12
Zaklamp
13
Micro-USB
* toets
14
4.2
Beeldscherm iconen en symbolen
Het standby-scherm toont standaard
de volgende informatie:
3 seconden ingedrukt houden om de
SOS-oproep te starten.
Licht op tijdens het opladen of wan-
neer er gemiste oproepen of berich-
ten zijn.
Aansluiting voor netadapter.
• In kiesmodus: Indrukken om "*" in
te voeren. Herhaaldelijk indrukken
om "+"/"P"/"W" in te voeren.
• In de bewerkingsmodus: Indrukken
om symbolen in te voeren.
Meaning
Radio verbinding
Aan met weergave van signaalsterkte
wanneer verbonden.
Batterij laadniveau
Geeft het energieniveau
in de batterij weer.
Beweegt tijdens opladen.
109

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents