Download Table of Contents Print this page

AEG Voxtel SM420 Quick Start Manual page 121

Advertisement

Table of Contents
De telefoon stuurt dan automatisch een oproep
aan het eerst geprogrammeerde SOS-nummer.
Als het eerste nummer bezet is, niet bereikbaar is
of niet wordt beantwoord binnen 25 seconden of
als "0" niet wordt ingedrukt binnen 25 seconden,
wordt geprobeerd het 2e en dan 3e, 4e en 5e
nummer te bellen. Als de oproep dan nog niet
wordt geplaatst, wordt de reeks 5 keer herhaalt.
Opmerking:
U kunt de SOS-toets ook gebruiken als toetsblok-
kering is ingeschakeld. De ontvanger van de SOS
oproep moet op "0" op zijn telefoon drukken om
te bevestigen dat de oproep is ontvangen en om
de SOS-procedure te stoppen.
Deze functie werkt alleen als de SOS functie is
ingeschakeld, en er minimaal één SOS nummer
aanwezig is.
De SOS functie inschakelen:
• Druk op Menu voor Instellingen, en druk dan
op OK voor de SOS instellingen. Druk op OK
om de SOS opties te openen:
121

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents