Download Table of Contents Print this page

AEG Voxtel SM420 Quick Start Manual page 105

Advertisement

Table of Contents
nology Research. Mensen met een pacemaker
moeten:
• de telefoon niet in een borstzak dragen
• de telefoon tegen het oor aan de tegenoverge-
stelde zijde van de pacemaker houden, om de
kans op storingen te verminderen.
Als u vermoedt dat er een risico bestaat voor
storing, zet het apparaat uit en plaats het uit de
buurt.
2.3
Gebieden met explosiegevaar
Zet altijd het apparaat uit wanneer u zich in een
gebied bevindt waar sprake is van explosiege-
vaar en volg alle aanwijzingen en instructies op.
Explosiegevaar bestaat in de plaatsen of gebie-
den waar u gewoonlijk wordt verzocht uw auto-
motor uit te zetten. Binnen een dergelijk gebied
kunnen vonken explosies of brand veroorzaken
die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of zelfs
tot de dood.
Zet het apparaat uit bij tankstations, dat wil zeg-
gen in de buurt van benzinepompen en garages.
Volg de beperkingen op die gelden voor het ge-
bruik van radioapparatuur in de buurt van locaties
waar brandstof wordt opgeslagen en verkocht,
chemische fabrieken en plaatsen waar met explo-
sieven wordt gewerkt.
105

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents