Download  Print this page

Het Eerste Gebruik; Dagelijks Gebruik - AEG A92300HLW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
www.aeg.com
8

5. HET EERSTE GEBRUIK

5.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om

6. DAGELIJKS GEBRUIK

6.1 Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invrie-
zen van vers voedsel en voor het voor
een lange periode bewaren van ingevro-
ren en diepgevroren voedsel.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de
FROSTMATIC-functie ten minste 24 uur
voordat u het in te vriezen voedsel in het
vriesvak legt.
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur kan worden ingevroren wordt
aangegeven op het typeplaatje (Zie
"Technische gegevens").
Het invriesproces duurt 24 uur: voeg ge-
durende deze periode niet meer in te
vriezen voedsel toe.
6.2 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is in-
schakelt, dient u het apparaat minstens 2
uur op een hoge instelling te laten wer-
ken voordat u er producten in plaatst.
In het geval van onbedoelde ont-
dooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel geconsu-
meerd worden of onmiddellijk
bereid worden en dan weer wor-
den ingevroren (nadat het afge-
koeld is).
de typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadi-
gen de lak.
6.3 Het openen en sluiten van
het deksel
Omdat het deksel is uitgerust met een
strak sluitende afsluiting, is het niet ge-
makkelijk om hem direct na het sluiten
opnieuw te openen (door het vacuüm
dat aan de binnenkant wordt gevormd).
Wacht een paar minuten voordat u het
apparaat weer opent. De vacuümklep zal
u helpen om het deksel te openen.
WAARSCHUWING!
Trek nooit met grote kracht aan
het handvat.
6.4 Low frost System (Anti-
rijpsysteem)
Het apparaat is uitgerust met een laag
vriessysteem (er bevindt zich een afslui-
ter in de achterkant aan de binnenzijde
van de vriezer) die de vorming van ijs in
de vrieskist tot 80 percent vermindert.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92300HLW0