Download  Print this page

Wat Moet U Doen Als - Zanussi ZTH485 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
binnenkant van de trommel en de trommelribben af te ve-
gen.
Bedieningspaneel en behuizing reinigen
Let op! Gebruik geen meubelreinigers of agressieve
reinigingsmiddelen om de machine schoon te
maken.

Wat moet u doen als...

Zelf problemen oplossen
1)
Probleem
Droger niet aangesloten op de netstroom.
Droger doet het
niet
Vuldeur geopend.
Het Toets Start/Pauze niet ingedrukt.
Onjuiste programma-instelling.
Pluisfilters verstopt.
Warmtewisselaar verstopt.
Onbevredigende
Max. belading overschreden.
droogresultaten.
Ventilatierooster afgedekt.
Restanten in de trommel.
Hoge waterhardheid.
Vuldeur sluit
Filters zitten niet op hun plaats vast.
niet
Err ( Fout ) op
Probeer de parameters na de programmastart te
5)
wijzigen.
het display.
Lampje van de
Programmakeuzeknop in UIT -stand.
trommel brandt
niet
Lampje defect
Abnormale
Eindtijd wordt berekend op basis van: soort, vo-
tijdsweergave
lume en vochtigheid van wasgoed.
5)
op het display
Programma niet
Vol waterreservoir.
actief
Droogcyclus te
Weinig wasgoed./Wasgoed te droog voor gese-
kort
lecteerd programma.
Droogcyclus te
Pluisfilters verstopt.
6)
lang
12
Mogelijke oorzaak
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de
behuizing af te vegen.
Steek de stekker in het stopcontact Controleer
de zekering in de zekeringenkast (huisinstalla-
tie)
Sluit de deur
Druk herhaaldelijk op de Toets Start/Pauze .
Stel geschikt programma in.
Reinig de pluisfilters.
Reinig de warmtewisselaar
Houd rekening met max. belading.
Maak ventilatierooster aan onderkant vrij.
Reinig de binnenkant van de trommel.
Stel geschikte waterhardheid in
Installeer fijnfilter en/of klik laagfilter vast.
Schakel uit en in. Stel de vereiste parameters in.
Druk deze toets naar Verlichting (indien aanwe-
zig) of naar een ander programma.
Vervang het lampje (zie volgend deel)
Automatisch proces; dit is geen fout van de ma-
chine.
Leeg waterreservoir
Pauze .
Selecteer tijdsprogramma of een hogere droog-
tegraad (bijv. Extra droog ).
Reinig de pluisfilters.
Oplossing
2)
3)
3)
4)
.
3)
, druk op Toets Start/

Advertisement

Table of Contents
loading