Download  Print this page

Wat Moet U Doen Als - Zanussi ZTEB285 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
De trommel reinigen
Let op! Gebruik geen schuurmiddelen of
staalwol om de trommel schoon te maken.
Kalk in het water of reinigingsproducten
kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag
op de binnenkant van de trommel achterlaten.
De waarneming van de droogtegraad van het
wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het
wasgoed is vochtiger dan verwacht wanneer
het uit de droger wordt gehaald.

Wat moet u doen als...

Zelf problemen oplossen
1)
Probleem
Droger niet aangesloten op de netstroom.
Droger doet
het niet
Vuldeur geopend.
Het Toets Start/Pauze niet ingedrukt.
Onjuiste programma-instelling.
Pluisfilters verstopt.
Warmtewisselaar verstopt.
Onbevredigen-
de droogresul-
Max. belading overschreden.
taten.
Ventilatierooster afgedekt.
Restanten in de trommel.
Hoge waterhardheid.
Vuldeur sluit
Filters zitten niet op hun plaats vast.
niet
Err ( Fout) op
Probeer de parameters na de programmas-
5)
tart te wijzigen.
het display.
Lampje van de
Programmakeuzeknop in UIT -stand.
trommel brandt
niet
Lampje defect
Abnormale
tijdsweergave
Eindtijd wordt berekend op basis van: soort,
op het display
volume en vochtigheid van wasgoed.
5)
Programma
Vol waterreservoir.
niet actief
Droogcyclus te
Weinig wasgoed./Wasgoed te droog voor
kort
geselecteerd programma.
www.zanussi.com
Mogelijke oorzaak
Gebruik een standaard huishoudelijk reinigings-
middel (bijv. een op azijn gebaseerd reinigings-
middel) om de binnenkant van de trommel en de
trommelribben af te vegen.
Bedieningspaneel en behuizing reinigen
Let op! Gebruik geen meubelreinigers of
agressieve reinigingsmiddelen om de
machine schoon te maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedienings-
paneel en de behuizing af te vegen.
Steek de stekker in het stopcontact Contro-
leer de zekering in de zekeringenkast (huisin-
stallatie)
Sluit de deur
Druk herhaaldelijk op de Toets Start/Pauze .
Stel geschikt programma in.
Reinig de pluisfilters.
Reinig de warmtewisselaar
Houd rekening met max. belading.
Maak ventilatierooster aan onderkant vrij.
Reinig de binnenkant van de trommel.
Stel geschikte waterhardheid in
Installeer fijnfilter en/of klik laagfilter vast.
Schakel uit en in. Stel de vereiste parame-
ters in.
Druk deze toets naar Verlichting (indien aan-
wezig) of naar een ander programma.
Vervang het lampje (zie volgend deel)
Automatisch proces; dit is geen fout van de
machine.
Leeg waterreservoir
Pauze .
Selecteer tijdsprogramma of een hogere
droogtegraad (bijv. Extra droog ).
Oplossing
2)
3)
3)
4)
.
3)
, druk op Toets Start/
13

Advertisement

Table of Contents
loading