Download Print this page

Advertisement

Gebruiksaanwijzing
NL
User manual
EN
Notice d'utilisation
FR
Benutzerinformation
DE
Droogtrommel
Tumble Dryer
Sèche-linge
Wäschetrockner
ZTE283
2
16
29
43

Advertisement

Chapters

   Summary of Contents for Zanussi ZTE283

 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing User manual Notice d'utilisation Benutzerinformation Droogtrommel Tumble Dryer Sèche-linge Wäschetrockner ZTE283...

 • Page 2: Table Of Contents

  Inhoud Belangrijke veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 Wasgoed sorteren en voorbereiden _ _ _ _ _ _ _ _ 9 Milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 Installatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Reiniging en onderhoud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11...

 • Page 3

  vaar voor brand en mogen niet in de wasdroger ge- om de lucht onder het apparaat toch goed te kunnen plaatst worden. laten circuleren • Als u uw was met vlekkenverwijderaar heeft gewassen, • Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op moet u een extra spoelcyclus uitvoeren voordat u uw het aansluitsnoer drukt of staat was in de wasdroger laadt...

 • Page 4: Milieu

  • Kinderen herkennen de gevaren die bij elektrische ap- gevaar opleveren voor kinderen - houd uit de paraten horen vaak niet Houd kinderen uit de buurt om buurt van kinderen. te voorkomen dat ze met het apparaat spelen • Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het Waarschuwing! bereik van kinderen op.

 • Page 5

  kan er hitte worden opgebouwd die storing kan ver- Elektrische aansluiting oorzaken bij de bediening van dit apparaat Details over het voltage, soort stroom en de zekeringen vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje is vlakbij de Belangrijk! vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrij- •...

 • Page 6: Productbeschrijving

  Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecia- Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing liseerde dealer zorgvuldig door. Om de droger zo optimaal mogelijk in de hoogte te plaatsen, om ruimte over te houden om iets op te ber- gen (bijv. wasgoed). Productbeschrijving Beschrijving van het apparaat Bovenblad...

 • Page 7: Voordat U De Droger In Gebruik Neemt

  Voordat u de droger in gebruik neemt Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fa- 1. Draai de programmakeuzeknop naar de TIJD. bricage, te verwijderen, de trommel van de droger afvegen 2. Druk op de Toets Start/Pauze. met een vochtige doek of een korte cyclus (30 MIN) met vochtige lappen in de trommel laten draaien.

 • Page 8

  Programma's Extra functies/opties Toepassing/eigenschappen Voor dunne stoffen die nog ge- Synthetica Strijk- streken moeten worden, bijv. ge- 3 kg alles behalve Tijd droog breide artikelen, katoenen over- hemden Voor het drogen van katoenen en Lage temp. , Lang anti-kreuk, 3 kg synthetische stoffen, op lagere Zoemer, Startuitstel temperatuur...

 • Page 9: Wasgoed Sorteren En Voorbereiden

  3) selecteer optie Lage temp. 4) auto Wasgoed sorteren en voorbereiden Het wasgoed sorteren • Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnen- stebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks, de ka- • Sorteer op weefseltype: toenlaag moet aan de buitenkant zitten). Deze weefsels –...

 • Page 10

  In bedrijf Kinderslot instellen Het kinderslot kan ingesteld worden om te voorkomen dat een programma per ongeluk wordt gestart of dat een lo- pend programma onbedoeld wordt veranderd De kinder- slotfunctie blokkeert alle toetsen en de programmakeu- zeknop Het kinderslot kan worden geactiveerd of gedeac- tiveerd door de toetsen Lage temp.

 • Page 11: Reiniging En Onderhoud

  met een vochtige hand doen (zie het hoofdstuk "Rei- De droogcycli worden automatisch gevolgd door niging en onderhoud".) een anti-kreuk fase die ongeveer 30 minuten duurt De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekin- 3. Haal het wasgoed uit de trommel. gen Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet Het 4.

 • Page 12: Wat Moet U Doen Als

  Belangrijk! Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een • Gebruik de droger nooit zonder condensator. nauwelijks zichtbare aanslag op de binnenkant van • Verstopte condensator zorgt voor een hoger energie- de trommel achterlaten. De waarneming van de droogte- verbruik (langere droogcyclus) en leidt tot schade aan graad van het wasgoed is dan niet meer betrouwbaar.

 • Page 13: Technische Gegevens

  Druk deze toets naar Verlichting (indien aan- Lampje van de Programmakeuzeknop in UIT-stand. wezig) of naar een ander programma. trommel brandt niet Lampje defect Vervang het lampje (zie volgend deel) Abnormale Eindtijd wordt berekend op basis van: soort, Automatisch proces; dit is geen fout van de ma- tijdsweergave volume en vochtigheid van wasgoed.

 • Page 14: Machine-instellingen

  Parameter Waarde Gemiddeld jaarlijks energieverbruik 284,1 kWh Gebruik Huishoudelijk Toegestane omgevingstemperatuur + 5°C tot + 35°C Verbruiksgegevens De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen afwijken bij bediening van de machine in huishoudelijke omstandigheden. Programma Energieverbruik in kWh / gemiddelde droogtijd in min (7 kg katoen, vooraf afgevoerd bij 1000 toeren) 3.92 / 125 (7 kg katoen, vooraf afgevoerd bij 1200 toeren)

 • Page 15: Tips Voor Testinstanties

  Tips voor testinstanties Parameters die gecontroleerd kunnen worden door tes- • Uiteindelijke vochtigheidsgraad (tijdens katoen kast- tinstanties: droog, katoen strijkdroog en Easy care kastdroog) • Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke voch- • Condensatie-efficiëntie (gecorrigeerd met uiteindelij- tigheidsgraad) tijdens de katoen kastdroog cyclus met ke vochtigheidsgraad) tijdens de cyclus katoen kast- nominale lading.

 • Page 16: Important Safety Information

  Contents Important safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16 Sorting and preparing laundry _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 Environment _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18 Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23 Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18 Cleaning and maintenance _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24...

 • Page 17

  • Only wash fabrics which are designed to be machine Warning! dried. Follow the instructions on each garment label. • Risk of fire! Never stop a tumble dry before the • Do not dry unwashed items in the tumble dryer. end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat •...

 • Page 18: Environment

  Environment markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose of the The symbol on the product or on its packaging packaging materials in the appropriate container at the indicates that this product may not be treated as community waste disposal facilities. household waste.

 • Page 19

  Important! Warning! The manufacturer declines any responsibility for damage or injury through failure • The hot air emitted by the tumble dryer can reach tem- to comply with the above safety precautions. peratures of up to 60°C. The appliance must therefore Should the appliance power supply cable need to be not be installed on floors which are not resistant to replaced, this must be carried out by our Service Center.

 • Page 20: Product Description

  Product description Description of the appliance Worktop Water reservoir Rating Plate Heat exchanger Heat exchanger door Control panel Fluff filters Loading door Ventilation grille Adjustable feet Control panel Display What is shown in the display 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Programme knob and OFF switch Delicate button...

 • Page 21: Programme Chart

  2. Press the START/PAUSEbutton. Programme chart Programmes Additional functions/options Application/properties Thorough drying of thick or multi- COTTON EXTRA DRY 7 kg layered fabrics, e.g. terry towel- except TIME ling items, bathrobes. Thorough drying of thick or multi- COTTON STRONG 7 kg all except TIME layered fabrics, e.g.

 • Page 22: Sorting And Preparing Laundry

  Programmes Additional functions/options Application/properties DELICATE , LONG ANTICREASE , For further drying of individual TIME 7 kg BUZZER , DELAY TIME items of laundry. For leisure clothing, such as DELICATE , LONG ANTICREASE , jeans, sweat-shirts, etc., of differ- JEANS 7 kg BUZZER , DELAY ent material thicknesses (e.g.

 • Page 23: Daily Use

  Drying in the tumble dryer not possible Type of laundry Weight Napkin 100 g Important! Do not place in the appliance any wet laundry which is not specified on the care label as being suitable Quilt cover 700 g for tumble-drying. Sheet 500 g This appliance can be used for all wet laundry items which...

 • Page 24: Cleaning And Maintenance

  Changing programme audible confirmation of: To change a programme which is running, first cancel it • cycle end by turning the programme selector dial to . Select the • anti-crease phase start and end new programme and press the START/PAUSE button. •...

 • Page 25

  Cleaning condenser Caution! Never operate the dryer without fluff filters or with damaged or blocked fluff filters. Important! • Never operate the dryer without condenser. • Clogged condenser cause higher energy consumption (drying cycle elongation) and dryer damage. • Do not use sharp objects to clean. Cleaning the drum Caution! Do not use abrasives or steel wool to clean the drum.

 • Page 26: What To Do If

  What to do if ... Troubleshooting by yourself Possible cause Remedy Problem Plug in at mains socket. Check fuse in fuse box Dryer not connected to mains supply. (domestic installation). Dryer does not work. Loading door opened. Close loading door The START PAUSE button not pressed.

 • Page 27: Technical Data

  5) only dryers with the LCD Drying cycle complete 6) Note: After around 5 hours the drying cycle ends automatically (see section). Technical data Parameter Value Height x width x depth 85 x 60 x 58 cm Drum volume 108 l Depth with loading door open 109 cm Height can be adjusted by...

 • Page 28: Machine Settings

  Machine settings Setting Implementation BUZZER permanent off 1. Turn the programme selector to any programme. 2. Press simultaneously the QUICK and LONG ANTICREASE buttons and hold down for approx. 5 seconds. 3. The buzzer is by default always off. Water hardness 1.

 • Page 29: Avertissements Importants

  Sommaire Avertissements importants _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29 Tri et préparation du linge _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36 Environnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31 Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37 Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31 Nettoyage et entretien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38...

 • Page 30

  • Risque d'incendie : le linge taché ou imbibé d'huile • Après avoir installé l'appareil, vérifiez qu'il n'écrase végétale ou d'huile culinaire peut être à l'origine d'un pas le cordon d'alimentation. incendie et ne doit pas être placé dans le sèche-linge. •...

 • Page 31: Environnement

  • Rangez les détergents en lieu sûr, hors de la portée des Avertissement enfants. • Risque d'étouffement ! Les matériaux d'embal- • Assurez-vous que ni les enfants ni les animaux do- lage (par ex. les films plastiques, le polystyrène) mestiques ne pénètrent dans le tambour. représentent un danger pour les enfants - Gar- dez-les hors de leur portée.

 • Page 32

  sur la plaque signalétique. La plaque signalétique est si- Important tuée près de la porte (voir le chapitre "Description du • La température de l'air chaud dégagé par le sèche-linge produit"). peut atteindre 60 °C. L'appareil ne doit donc pas être installé...

 • Page 33: Description De L'appareil

  Pour placer le sèche-linge à une hauteur optimale et Lisez attentivement la notice fournie avec le kit. disposer de plus d'espace de rangement (ex. pour le linge). Description de l'appareil Description de l'appareil Plan de travail Bac d'eau Plaque signalétique Condenseur Portillon du condenseur thermique Bandeau de commande...

 • Page 34: Avant D'utiliser Le Sèche-linge Pour La Première Fois

  Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois Afin d'éliminer d'éventuels résidus de fabrication (pous- 1. Tournez le sélecteur de programmes sur Minuterie sière, graisse), essuyez le tambour du sèche-linge avec 2. Appuyez sur la touche Dep./Pause un chiffon humide ou effectuez un cycle de séchage de courte durée (30 minutes) de quelques chiffons humides (essorés).

 • Page 35

  Fonctions complémentaires/op- Programmes Utilisation/propriétés tions Pour les tissus fins ne nécessitant pas de repassage (par ex. chemi- Synthétiques PRÊTS toutes à l’exception de la Minuterie ses d'entretien facile, linge de ta- 3 kg ble, vêtements de bébé, chaus- À RANGER settes, lingerie à...

 • Page 36: Tri Et Préparation Du Linge

  Fonctions complémentaires/op- Programmes Utilisation/propriétés tions Pour rafraîchir les textiles en dou- ceur à l'aide de produits de net- RAFRAÎCHIR 1 kg Alarme toyage à sec disponibles dans le commerce. 1) La fonction Délicat ne peut pas être sélectionnée en même temps que le programme Rapide 2) Conformément à...

 • Page 37: Utilisation Quotidienne

  Type de linge Poids Type de linge Poids Torchon 100 g Chemise de travail homme 200 g Chemise de nuit 200 g Pyjama homme 500 g Sous-vêtements féminins 100 g Chemisier 100 g Chemise de travail homme 600 g Sous-vêtements homme 100 g Utilisation quotidienne Mise sous tension de l'appareil...

 • Page 38: Nettoyage Et Entretien

  Si vous souhaitez sélectionner un nouveau programme, Filtres et Bac plein. Si la touche Alarmea été activée, un vous devez d'abord désactiver la sécurité enfants. signal sonore retentit à intervalles répétés pendant envi- ron une minute. Départ du programme Les cycles de séchage sont automatiquement suivis Appuyez sur la touche Dep./Pause.

 • Page 39: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  Nettoyage du joint de porte • Un condenseur encrassé augmente la consommation d'énergie (en prolongeant le cycle de séchage) et peut Nettoyez le joint de porte à l'aide d'un chiffon humide endommager le sèche-linge. immédiatement après chaque cycle de séchage. •...

 • Page 40

  Sélection d'un programme inapproprié. Réglez le programme adéquat. Filtres à peluches obstrués. Nettoyez les filtres à peluches. Condenseur thermique obstrué. Nettoyez le condenseur. Résultats de sé- chage non sa- Charge max. dépassée. Respectez le volume de charge max. tisfaisants. Fentes d'aération recouvertes. Dégagez les fentes d'aération à...

 • Page 41: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Paramètre Valeur Hauteur x Largeur x Profondeur 85 x 60 x 58 cm Capacité du tambour 108 l Profondeur avec porte ouverte 109 cm Possibilité de réglage en hauteur 1,5 cm Poids à vide environ 40 kg max. 7 kg Charge (en fonction du programme) Tension 230 V...

 • Page 42: Réglages De L'appareil

  Réglages de l'appareil Réglage Opérations à effectuer Alarme toujours désactivée 1. Placez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme. 2. Appuyez simultanément sur les touches Rapide et Anti-Froissage et main- tenez-les appuyées pendant environ 5 secondes. 3. L'alarme est désactivée par défaut. Dureté...

 • Page 43: Wichtige Sicherheitshinweise

  Inhalt Wichtige Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sortieren und Vorbereiten der Wäsche _ _ _ _ _ _ 50 Entsorgung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45 Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51 Aufstellen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45 Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52...

 • Page 44

  • Vergewissern Sie sich, dass keine Feuerzeuge oder • Wird der Trockner auf einer Waschmaschine installiert, Streichhölzer in den Taschen von Wäschestücken ge- muss der Bausatz Wasch-Trocken-Säule (Zubehör) blieben sind, bevor Sie die Wäsche in die Trocken- verwendet werden. trommel legen. Einsatzbereich Warnung! •...

 • Page 45: Entsorgung

  • Bewahren Sie Waschmittel außerhalb der Reichweite Warnung! von Kindern auf. • Erstickungsgefahr! Verpackungen (z.B. Folien, • Stellen Sie sicher, dass Kinder oder Haustiere nicht in Polystyrol) können eine Gefahr für Kinder dar- die Trommel klettern. stellen - halten Sie solche Materialien von Kin- dern fern.

 • Page 46

  Das Typenschild ist neben der Einfüllöffnung angebracht Wichtig! (siehe Kapitel "Gerätebeschreibung"). • Die von dem Trockner abgegebene Warmluft kann Temperaturen bis zu 60 °C erreichen. Das Gerät darf Warnung! Der Hersteller übernimmt keinerlei daher nicht auf Böden aufgestellt werden, die nicht Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch hochtemperaturbeständig sind.

 • Page 47: Gerätebeschreibung

  Den Bausatz können Sie vom Kundendienst oder Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz beiliegende Ihrem Fachhändler beziehen Aufstellanweisung. Bausatz, mit dem der Trockner auf eine optimale Ar- beitshöhe angehoben werden kann. Die Schublade fungiert als zusätzlicher Stauraum (z. B. für Wäsche). Gerätebeschreibung Gerätebeschreibung Arbeitsplatte...

 • Page 48: Vor Der Ersten Inbetriebnahme

  Vor der ersten Inbetriebnahme Reinigen Sie die Trommel des Trockners mit einem feuch- 1. Drehen Sie den Programm-Wahlschalter auf Zeit. ten Tuch oder führen Sie ein kurzes Trockenprogramm 2. Drücken Sie die Taste "Start/Pause". (30 MIN) mit feuchter Wäsche aus, um alle fertigungs- bedingten Rückstände aus der Trommel zu entfernen.

 • Page 49

  Programme Zusatzfunktionen/Optionen Textilien/Wäscheart Für dünne Textilien, die nicht ge- Synthétiques (Syn- bügelt werden müssen, z. B. bü- thetik) PRÊT À RAN- gelfreie Hemden, Tischwäsche, 3 kg Alle außer bei Minuterie (Zeit) GER (SCHRANKTRO- Babykleidung, Socken, Damen- unterwäsche mit Korsettstangen CKEN) oder Drahteinlagen.

 • Page 50: Sortieren Und Vorbereiten Der Wäsche

  Programme Zusatzfunktionen/Optionen Textilien/Wäscheart Délicat (Schon), Anti-Froissage „Babyzyklus“ ist ein Sonderpro- (Extra Knitterschutz), Alarme (Sig- Bébé (Baby) 2 kg gramm für Strampelhöschen, die nal), Départ différé (Startzeitvor- „tragefertig“ getrocknet werden. wahl) Sonderprogramm zum Auffri- Rafraichr (Auffri- schen oder schonenden Reinigen 1 kg Alarme (Signal) schen) von Textilien mit handelsüblichen...

 • Page 51: Täglicher Gebrauch

  Wichtig! Überfüllen Sie das Gerät nicht. Beachten Sie die Wäscheart Gewicht maximal erlaubte Wäschemenge. Frottierhandtuch 200 g Wäschegewichte Geschirrtuch 100 g Nachthemd 200 g Wäscheart Gewicht Damenunterwäsche 100 g Bademantel 1.200 g Arbeitshemd 600 g Windeln 100 g Arbeitshemd 200 g Bettbezug 700 g Herrenschlafanzug...

 • Page 52: Reinigung Und Pflege

  auszuschalten, halten Sie die Tasten Schon und Knitter- wirkt sich jedoch nicht auf das Trockenprogramm aus schutz Plus 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt. (Wäscheschutz). – Vor dem Programmstart: Das Gerät kann nicht in Be- Programmende/Entnehmen der Wäsche trieb gesetzt werden Nach dem Ende des Trockenprogramms wird auf dem –...

 • Page 53

  Kondensor reinigen Wichtig! • Betreiben Sie den Trockner niemals ohne den Kon- densor. • Ein verstopfter Kondensor verursacht eine Erhöhung des Energieverbrauchs durch Verlängerung des Tro- ckengangs und führt zu Schäden am Trockner. • Verwenden Sie für die Reinigung keine scharfen Ge- genstände.

 • Page 54: Was Tun, Wenn

  Was tun, wenn... Kleine Störungen selbst beheben Mögliche Ursache Abhilfe Störung Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Der Trockner ist nicht an die Stromversorgung Kontrollieren Sie die Sicherung der Hausinstal- angeschlossen. Trockner läuft lation. nicht. Einfülltür offen. Schließen Sie die Einfülltür. Die Taste Start / Pause wurde nicht gedrückt.

 • Page 55: Technische Daten

  Besonders hohe Raumtemperatur - keine Ge- Falls möglich, die Raumtemperatur senken. rätestörung. 1) Bei einer Fehlermeldung im LCD-Display (z. B.: ) - nur bei Trocknern mit LCD-Display): Schalten Sie den Trockner aus und wieder ein. Stellen Sie ein Programm ein. Drücken Sie die Taste Start / Pause. Funktioniert es nicht? - benachrichtigen Sie den lokalen Kundendienst unter Angabe des Fehlercodes.

 • Page 56: Programmiermöglichkeiten

  Parameter Wert (7 kg, vorgeschleudert mit 1000 U/Min) 3.34 / 107 Baumwolle Bügeltrocken (3 kg, vorgeschleudert mit 1200 U/Min) 1.33 / 48 Synthetik Schranktrocken 1) In einigen Ländern können die Angaben zur Füllmenge aufgrund unterschiedlicher Messmethoden abweichen. 2) gemäß EN 61121 3) Hinweise für Prüfinstitute: Programm ist nach EN 61121 zu prüfen.

 • Page 60

  U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op: Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre magasin online sur: www.zanussi.be www.zanussi.com...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: