Download  Print this page

Zanussi ZTH485 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Gebruiksaanwijzing
NL
User manual
EN
Notice d'utilisation
FR
Benutzerinformation
DE
Droogtrommel
Tumble Dryer
Sèche-linge
Wäschetrockner
ZTH485
2
15
28
41

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Zanussi ZTH485

 • Page 1 Gebruiksaanwijzing User manual Notice d'utilisation Benutzerinformation Droogtrommel Tumble Dryer Sèche-linge Wäschetrockner ZTH485...
 • Page 2: Table Of Contents

  Inhoud Belangrijke veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 Wasgoed sorteren en voorbereiden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 Milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Reiniging en onderhoud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10...
 • Page 3 vaar voor brand en mogen niet in de wasdroger ge- om de lucht onder het apparaat toch goed te kunnen la- plaatst worden. ten circuleren • Als u uw was met vlekkenverwijderaar heeft gewassen, • Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op moet u een extra spoelcyclus uitvoeren voordat u uw het aansluitsnoer drukt of staat was in de wasdroger laadt...
 • Page 4: Milieu

  • Kinderen herkennen de gevaren die bij elektrische ap- kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze mate- paraten horen vaak niet. Houd kinderen uit de buurt om rialen buiten het bereik van kinderen. te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. •...
 • Page 5 kan er hitte worden opgebouwd die storing kan veroor- Elektrische aansluiting zaken bij de bediening van dit apparaat Details over het voltage, soort stroom en de zekeringen vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje is vlakbij de vu- Belangrijk! lopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrij- •...
 • Page 6: Beschrijving Van Het Product

  Om de droger zo optimaal mogelijk in de hoogte te Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig plaatsen, om ruimte over te houden om iets op te ber- door. gen (bijv. wasgoed). Beschrijving van het product Beschrijving van het apparaat Bovenblad Waterreservoir Typeplaatje...
 • Page 7: Voor Het Eerste Gebruik

  Voor het eerste gebruik Waarschuwing! Indien het apparaat niet rechtop Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabri- vervoerd is, laat deze dan 12 uur staan voordat u het cage, te verwijderen, de trommel van de droger afvegen aansluit op de elektriciteitsvoorziening en het voor het met een vochtige doek of een korte cyclus ( ca.
 • Page 8: Wasgoed Sorteren En Voorbereiden

  Programma's Extra functies/opties Toepassing/eigenschappen alle behalve TIJD en BE- Voor het drogen van katoenen en synthetische 3 kg HOEDZAAM stoffen, op lagere temperatuur. LANGE ANTI-KREUK , Voor verder drogen van afzonderlijke stukken TIJDSPROGRAMMA 7 kg ZOEMER , TIJD , STAR- wasgoed.
 • Page 9: Dagelijks Gebruik

  • Sorteren op onderhoudslabel: De onderhoudslabels toenlaag moet aan de buitenkant zitten). Deze weefsels betekenen: drogen dan beter. Belangrijk! Doe niet te veel wasgoed in de machine. Houd Drogen in de wasdroger in principe mogelijk rekening met max. belading. Drogen op normale temperatuur Het gewicht van wasgoed Drogen bij lage temperatuur (druk op de toets FIJNE WAS !)
 • Page 10: Reiniging En Onderhoud

  . Selecteer het nieuwe programma en druk op de Toets hiermee wordt de anti-kreukfase uitgebreid tot in totaal Start/Pauze . 90 minuten. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet. Als het programma eenmaal begonnen is, kan het niet meer veranderd worden Als u desondanks toch probeert het programma te veranderen door aan de pro- Zoemer grammakeuzeknop te draaien, gaan het display program-...
 • Page 11 De filters van de warmtewisselaar reinigen Als het waarschuwingslampje WARMTEWISSELAAR brandt, moet het filter van de warmtewisselaar in de sokkel van het apparaat gereinigd worden • Laat de droger nooit werken zonder pluizenfilters. • Verstopte filters zorgen voor een hoger energieverbruik (langere droogcyclus) en leiden tot schade aan de dro- ger.
 • Page 12: Wat Moet U Doen Als

  binnenkant van de trommel en de trommelribben af te ve- Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de gen. behuizing af te vegen. Bedieningspaneel en behuizing reinigen Let op! Gebruik geen meubelreinigers of agressieve reinigingsmiddelen om de machine schoon te maken.
 • Page 13: Technische Gegevens

  Te hoog laadvolume. Houd rekening met max. belading. Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd Zorg dat het wasgoed goed is gecentrifugeerd. Extreem hoge kamertemperatuur – geen machi- Verlaag de kamertemperatuur indien mogelijk. nestoring. E51 - alleen drogers met het display): Droger uit- en inschakelen. Programma 1) Als er een foutmelding op het display verschijnt (bijv.
 • Page 14: Tips Voor Testinstanties

  Waterhardheid 1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma. Water bevat een variabele hoeveel- 2. Druk tegelijkertijd op de toetsen LANGE ANTI-KREUKBEVEILIGING en heid kalksteen en minerale zouten START/PAUZE en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. De huidige waarvan de hoeveelheden variëren instelling wordt op het display weergegeven: afhankelijk van geografische loca- –...
 • Page 15: Important Safety Information

  Contents Important safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 Sorting and preparing laundry _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21 Environment _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17 Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cleaning and maintenance _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23...
 • Page 16 • Only wash fabrics which are designed to be machine Warning! dried. Follow the instructions on each garment label. • Risk of fire! Never stop a tumble dry before the end of the drying cycle unless all items are • Do not dry unwashed items in the tumble dryer. quickly removed and spread out so that the heat •...
 • Page 17: Environment

  Environment markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose of the The symbol on the product or on its packaging packaging materials in the appropriate container at the indicates that this product may not be treated as community waste disposal facilities. household waste.
 • Page 18 Removing transport safety packaging Warning! The power supply cable must be accessible after installing the machine. Caution! Before use all parts of the transport packaging must be removed. Door reversal To make it easier to load or unload the laundry, the door can be reversed.
 • Page 19: Product Description

  Product description Description of the appliance Worktop Water reservoir Rating Plate Heat exchanger Heat exchanger door Control panel Fluff filters Loading door Ventilation grille Adjustable feet Control panel Display What is shown in the display 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Programme knob and OFF switch Extra Delicate button...
 • Page 20: Programme Chart

  damp cloth or carry out a brief drying cycle (ca. 30 min.) with damp cloths in the machine. At the beginning of drying cycle (3-5 min.) there could be compressor that is normal for compressor powered appli- a slightly higher sound level. It is because of start of the ances such: refrigerators, freezers .
 • Page 21: Sorting And Preparing Laundry

  Additional functions/op- Programmes Application/properties tions Special program with anti-crease mechanism for easy care fabrics such shirts and blouses; for minimum ironing effort. The results de- all except TIME and EX- EASY IRON 1 kg pends on the type of fabric and its finish. Place TRA DELICATE fabrics in the dryer straight after spinning;...
 • Page 22: Daily Use

  • Turn items with double-layered fabrics inside out (e.g. Type of laundry Weight with cotton-lined anoraks, the cotton layer should be outermost). These fabrics will then dry better. Tablecloth 250 g Towelling towel 200 g Important! Do not overload the appliance. Observe max. loading volume.
 • Page 23: Cleaning And Maintenance

  be activated or deactivated by holding down the EXTRA lamps: FILTER and FULL TANK . If the BUZZER button has DELICATE and INTENSIVE buttons simultaneously for 5 been pressed, an acoustic signal sounds intermittently for seconds. about one minute. The icon appears in the display to indicate that the The drying cycles are automatically followed by an child safety device is activated.
 • Page 24: What To Do If

  Caution! Never operate the dryer without fluff filters * if necessary (approx. once every 6 months) remove the or with damaged or blocked fluff filters. fluff from the heat exchanger using the sponge supplied (put on rubber gloves) Cleaning heat exchanger filters Cleaning the drum If the warning lamp HEAT EXCHANGER lights, the heat exchanger fluff filters in the base of the appliance must be...
 • Page 25: Technical Data

  Fluff filters clogged. Clean fluff filters. Heat exchanger clogged. Clean heat exchanger. Max. loading exceeded. Respect max. loading volume. Covered ventilation grill. Uncover ventilation grill in base area. Residue inside the drum. Clean the drum inside. High water hardness. Set suitable water hardness Loading door Install fine filter and/or snap course filter into Filters not locked in place.
 • Page 26: Machine Settings

  adjustable height 1.5 cm the appliance weight 52 kg maximum load volume 7 kg voltage 220-230 V necessary fuse total power 1050 W energy efficiency class 1,85 kWh energy consumption kWh/cycle annual energy consumption 124,2 kWh type of use Domestic permitted ambient temperature + 5°C to + 35°C 1) 7 kg of cotton, centrifuged at 1000 rpm with reference to EN 61121...
 • Page 27 • Condensation efficiency (corrected with final humidity) All the cycles have to be checked in accordance with EN during cupboard dry cotton cycle with nominal and half 61121 (Tumble dryers for household use – Methods for load measuring the performance).
 • Page 28: Avertissements Importants

  Sommaire Avertissements importants _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28 Tri et préparation du linge _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34 Environnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35 Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nettoyage et entretien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37...
 • Page 29 • Vérifiez que les poches des vêtements à sécher ne con- Usage prévu tiennent pas de briquet à gaz ni d'allumettes avant de • Cet appareil est destiné à un usage particulier. Ne l'uti- les placer dans l'appareil. lisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été...
 • Page 30: Environnement

  Avertissement ger pour les enfants - risque d'asphyxie ! Con- • Les matériaux d'emballage (par ex. les films servez-les hors de la portée des enfants. plastiques, le polystyrène) représentent un dan- • Rangez les détergents en lieu sûr, hors de la portée des enfants.
 • Page 31 produire une accumulation de chaleur qui nuirait au Branchement électrique fonctionnement de l'appareil. Contrôlez les caractéristiques électriques de l'appareil (tension d'alimentation, type de courant, fusibles, etc.) sur Important la plaque signalétique. La plaque signalétique est située • La température de l'air chaud dégagé par le sèche-lin- près de la porte (voir le chapitre "Description du produit").
 • Page 32: Description De L'appareil

  Disponible auprès du service après-vente de votre Lisez attentivement la notice fournie avec le kit. magasin vendeur Pour placer le sèche-linge à une hauteur optimale et disposer de plus d'espace de rangement (ex. pour le linge). Description de l'appareil Description de l’appareil Plan de travail Bac d'eau de condensation Plaque signalétique...
 • Page 33: Avant D'utiliser Le Sèche-Linge Pour La Première Fois

  Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois Afin d'éliminer tout résidu éventuellement généré en cours Avertissement Si l'appareil a été transporté en de production, avant la première utilisation de votre sè- position inclinée, laissez-le pendant 12 heures en che-linge, essuyez le tambour à l'aide d'un chiffon humide position verticale avant de le brancher, de sorte que l'huile ou lancez un cycle court (30 minutes environ) en plaçant retourne vers le compresseur.
 • Page 34: Tri Et Préparation Du Linge

  Fonctions supplémentai- Programmes Utilisation/propriétés res/options tout, sauf ECO et TRES Pour le séchage à basse température de textiles MELANGE 3 kg DELICAT en coton et synthétiques. LONG ANTI-FROISSA- PROGRAMME ECO 7 kg GE , ALARME , MINUTE- Pour le séchage d'articles individuels. RIE , Pour les vêtements de sport comme les jeans, tout, sauf ECO et TRES...
 • Page 35: Utilisation Quotidienne

  Important Ne surchargez pas l'appareil. Conformez-vous Séchage en sèche-linge possible en principe au volume de charge max. Séchage à température normale Poids du linge Séchage à une température réduite (appuyez sur la touche DELICAT ) Type de linge Poids Séchage en sèche-linger non autorisé Peignoir 1 200 g Serviette de table...
 • Page 36 le nouveau programme et appuyez sur la touche Dep./ prolonge la phase d'anti-froissage jusqu'à une durée Pause . totale de 90 minutes. Ainsi, le linge ne se tasse pas et Après le départ du programme, il n'est plus possible ne se froisse pas. de modifier le programme directement.
 • Page 37: Nettoyage Et Entretien

  Nettoyage et entretien Vidange du bac d'eau de condensation Attention N'utilisez jamais votre sèche-linge sans avoir installé les filtres ou avec des filtres Videz le bac d'eau de condensation après chaque cycle de endommagés ou obstrués. séchage. Nettoyage des filtres du condenseur thermique Si le voyant d'alarme CONDENSEUR THERMIQUE s'allu- me, c'est que les filtres à...
 • Page 38: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  Nettoyage du bandeau de commande et de la Le calcaire contenu dans l'eau ou les résidus de carrosserie produits de lavage peuvent laisser un dépôt à peine visible à l'intérieur du tambour. Dans ce cas, le détecteur Attention Attention ! N'utilisez jamais de produits d'humidité...
 • Page 39: Spécifications Techniques

  Programme Videz le bac d'eau de condensation , apuyez Bac d'eau de condensation plein. inactif sur la touche DEPART PAUSE . Sélectionnez un programme chronométrique ou Cycle de sécha- Volume de linge trop petit/Linge trop sec pour un niveau de séchage supérieur (par ex. TRES ge trop court le programme sélectionné.
 • Page 40: Réglages De L'appareil

  Réglages de l'appareil Réglage Opérations à effectuer ALARME toujours désactivée 1. Placez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme. 2. Appuyez en même temps sur les touches INTENSIF et LONG ANTI-FROIS- SAGE en les maintenant pendant environ 5 secondes. 3.
 • Page 41: Wichtige Sicherheitshinweise

  Inhalt Wichtige Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41 Sortieren und Vorbereiten der Wäsche _ _ _ _ _ _ _ Umwelttipps _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43 Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48 Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43 Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50...
 • Page 42 • Vergewissern Sie sich, dass keine Feuerzeuge oder • Wird der Trockner auf einer Waschmaschine installiert, Streichhölzer in den Taschen von Wäschestücken ge- muss der Bausatz Wasch-Trocken-Säule (Zubehör) blieben sind, bevor Sie die Wäsche in die Trommel le- verwendet werden. gen.
 • Page 43: Umwelttipps

  Warnung! len - halten Sie solche Materialien von Kindern • Erstickungsgefahr! Verpackungen (z. B. Folien, fern. Styropor) können eine Gefahr für Kinder darstel- • Bewahren Sie alle Waschmittel außerhalb der Reich- weite von Kindern auf. • Stellen Sie sicher, dass Kinder oder Haustiere nicht in die Trommel klettern.
 • Page 44 entstehende mögliche Hitzestau kann den Gerätebetrieb Elektrischer Anschluss beeinträchtigen. Angaben über Netzspannung, Stromart und die erforderli- che Absicherung sind dem Typenschild zu entnehmen. Wichtig! Das Typenschild ist neben der Einfüllöffnung angebracht • Die von dem Trockner abgegebene Warmluft kann (siehe Kapitel "Gerätebeschreibung"). Temperaturen bis zu 60 °C erreichen.
 • Page 45: Gerätebeschreibung

  Den Bausatz können Sie vom Kundendienst oder Ih- Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz beiliegende rem Fachhändler beziehen Aufstellanweisung. Bausatz, mit dem der Trockner auf eine optimale Ar- beitshöhe angehoben werden kann. Die Schublade fun- giert als zusätzlicher Stauraum (z. B. für Wäsche). Gerätebeschreibung Gerätebeschreibung Arbeitsplatte...
 • Page 46: Vor Der Ersten Inbetriebnahme

  Vor der ersten Inbetriebnahme Warnung! Lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen Sie die Trommel des Trockners mit einem feuch- Netzanschluss und vor der ersten Inbetriebnahme ten Tuch oder führen Sie ein kurzes Trockenprogramm 12 Stunden stehen, falls es nicht in aufrechter Stellung (ca.
 • Page 47: Sortieren Und Vorbereiten Der Wäsche

  Zusatzfunktionen/Optio- Programme Textilien/Wäscheart Zum Trocknen von Textilien aus Baumwolle 3 kg alle außer Zeit und Sanft und Kunstfasern bei niedriger Temperatur. Extra Knitterschutz , Sig- Zum weiteren Trocknen einzelner Wäschestü- Zeit 7 kg nal , Zeit , Startzeitvor- cke. wahl Für Freizeitkleidung wie Jeans, Sweatshirts Jeans 7 kg...
 • Page 48: Täglicher Gebrauch

  schicht außen liegen). Diese Gewebe trocknen dann Trocknen im Wäschetrockner grundsätzlich besser. möglich Wichtig! Überfüllen Sie das Gerät nicht. Beachten Sie die Trocknen bei normaler Temperatur maximal erlaubte Wäschemenge. Trocknen mit niedriger Temperatur (drücken Sie die Taste Sanft !) Wäschegewichte Trocknen im Wäschetrockner nicht möglich Wäscheart Gewicht...
 • Page 49 schalter auf die Position drehen. Wählen Sie danach Diese Funktion verlängert die Knitterschutzphase auf das neue Programm und drücken Sie die Taste Marche/ insgesamt 90 Minuten. Die Wäsche bleibt dadurch lo- Arrêt (Start/Pause) . cker und knitterfrei. Nach dem Programmstart kann ein Programm nicht mehr direkt geändert werden.
 • Page 50: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege Entleeren des Kondensatbehälters Vorsicht! Benutzen Sie den Trockner nie ohne oder mit beschädigten oder verstopften Flusenfiltern. Der Kondensatbehälter muss nach jedem Trockengang entleert werden. Reinigen der Filter im Sockel Wenn die Warnlampe Filter Sockel aufleuchtet, müssen die Flusensiebe des Wärmetauschers im Gerätesockel ge- reinigt werden.
 • Page 51: Was Tun, Wenn

  Reinigen von Bedienblende und Gehäuse Kalk im Wasser und Rückstände von Waschmitteln bilden einen kaum sichtbaren Belag auf der Innen- Vorsicht! Vorsicht! Verwenden Sie zum Reinigen seite der Trommel. Der Trockengrad der Wäsche kann da- des Gehäuses keine Möbelreiniger oder andere her beim Trocknen nicht mehr zuverlässig festgestellt wer- aggressive Reinigungsmittel.
 • Page 52: Technische Daten

  Der Trocken- Kleine Wäschemenge./Die Wäsche ist für das Ein Zeitprogramm oder eine höhere Trock- gang ist zu kurz. ausgewählte Programm zu trocken. nungsstufe wählen (z. B. Extratrocken ). Die Flusensiebe sind verstopft. Reinigen Sie die Flusensiebe. Die Wäschemenge ist zu groß. Beachten Sie die maximale Füllmenge.
 • Page 53: Hinweise Für Prüfinstitute

  Signal dauerhaft ausschalten 1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf ein beliebiges Programm. 2. Halten Sie die Tasten Trocken Plus und Extra Knitterschutz gleichzeitig ca. 5 Sekunden gedrückt. 3. Das Signal ist standardmäßig ausgeschaltet. Wasserhärte 1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf ein beliebiges Programm. Wasser enthält unterschiedliche 2.
 • Page 56 www.zanussi.com/shop...