Download  Print this page

Zanussi ZTE285 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Gebruiksaanwijzing
NL
User manual
EN
Notice d'utilisation
FR
Benutzerinformation
DE
Droogtrommel
Tumble Dryer
Sèche-linge
Wäschetrockner
ZTE285
2
16
29
43

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Zanussi ZTE285

 • Page 1 Gebruiksaanwijzing User manual Notice d'utilisation Benutzerinformation Droogtrommel Tumble Dryer Sèche-linge Wäschetrockner ZTE285...
 • Page 2: Table Of Contents

  Inhoud Belangrijke veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 Wasgoed sorteren en voorbereiden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 Milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 Installatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Reiniging en onderhoud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11...
 • Page 3 vaar voor brand en mogen niet in de wasdroger ge- om de lucht onder het apparaat toch goed te kunnen la- plaatst worden. ten circuleren • Als u uw was met vlekkenverwijderaar heeft gewassen, • Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op moet u een extra spoelcyclus uitvoeren voordat u uw het aansluitsnoer drukt of staat was in de wasdroger laadt...
 • Page 4: Milieu

  Waarschuwing! vaar opleveren voor kinderen - houd uit de buurt • Gevaar op verstikking! De verpakkingsmaterialen van kinderen. (bijv. plastic folie, polystyreen) kunnen een ge- • Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen op. • Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trom- mel kunnen klimmen.
 • Page 5 kan er hitte worden opgebouwd die storing kan veroor- Elektrische aansluiting zaken bij de bediening van dit apparaat Details over het voltage, soort stroom en de zekeringen vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje is vlakbij de vu- Belangrijk! lopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrij- •...
 • Page 6: Productbeschrijving

  Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespeciali- Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig seerde dealer door. Om de droger zo optimaal mogelijk in de hoogte te plaatsen, om ruimte over te houden om iets op te ber- gen (bijv. wasgoed). Productbeschrijving Beschrijving van het apparaat Bovenblad...
 • Page 7: Voordat U De Droger In Gebruik Neemt

  Voordat u de droger in gebruik neemt Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabri- 1. Draai de programmakeuzeknop naar de TIJD . cage, te verwijderen, de trommel van de droger afvegen 2. Druk op de Toets Start/Pauze . met een vochtige doek of een korte cyclus (30 MIN) met vochtige lappen in de trommel laten draaien.
 • Page 8 Programma's Extra functies/opties Toepassing/eigenschappen Voor dunne stoffen die nog ge- Synthetisch Strijk- streken moeten worden, bijv. ge- 3 kg alles behalve Tijd droog breide artikelen, katoenen over- hemden Voor het drogen van katoenen en Lage temp. , Lang anti-kreuk , 3 kg synthetische stoffen, op lagere Zoemer , Startuitstel...
 • Page 9: Wasgoed Sorteren En Voorbereiden

  3) selecteer optie Lage temp. 4) auto Wasgoed sorteren en voorbereiden Het wasgoed sorteren • Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnen- stebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks, de ka- • Sorteer op weefseltype: toenlaag moet aan de buitenkant zitten). Deze weefsels –...
 • Page 10 In bedrijf Kinderslot instellen Het kinderslot kan ingesteld worden om te voorkomen dat een programma per ongeluk wordt gestart of dat een lo- pend programma onbedoeld wordt veranderd De kinder- slotfunctie blokkeert alle toetsen en de programmakeuze- knop Het kinderslot kan worden geactiveerd of gedeacti- veerd door de toetsen Lage temp.
 • Page 11: Reiniging En Onderhoud

  met een vochtige hand doen (zie het hoofdstuk "Rei- De droogcycli worden automatisch gevolgd door niging en onderhoud".) een anti-kreuk fase die ongeveer 30 minuten duurt De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekin- 3. Haal het wasgoed uit de trommel. gen Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet Het 4.
 • Page 12: Wat Moet U Doen Als

  Belangrijk! Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een • Gebruik de droger nooit zonder condensator. nauwelijks zichtbare aanslag op de binnenkant van • Verstopte condensator zorgt voor een hoger energie- de trommel achterlaten. De waarneming van de droogte- verbruik (langere droogcyclus) en leidt tot schade aan graad van het wasgoed is dan niet meer betrouwbaar.
 • Page 13: Technische Gegevens

  Druk deze toets naar Verlichting (indien aanwe- Lampje van de Programmakeuzeknop in UIT -stand. zig) of naar een ander programma. trommel brandt niet Lampje defect Vervang het lampje (zie volgend deel) Abnormale Eindtijd wordt berekend op basis van: soort, vo- Automatisch proces;...
 • Page 14: Machine-Instellingen

  Parameter Waarde Gemiddeld jaarlijks energieverbruik 284,1 kWh Gebruik Huishoudelijk Toegestane omgevingstemperatuur + 5°C tot + 35°C Verbruiksgegevens De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen afwijken bij bediening van de machine in huishoudelijke omstandigheden. Programma Energieverbruik in kWh / gemiddelde droogtijd in min (7 kg katoen, vooraf afgevoerd bij 1000 toeren) 3.92 / 125 (7 kg katoen, vooraf afgevoerd bij 1200 toeren)
 • Page 15: Tips Voor Testinstanties

  Tips voor testinstanties Parameters die gecontroleerd kunnen worden door testin- • Uiteindelijke vochtigheidsgraad (tijdens katoen kast- stanties: droog, katoen strijkdroog en Easy care kastdroog) • Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke voch- • Condensatie-efficiëntie (gecorrigeerd met uiteindelijke tigheidsgraad) tijdens de katoen kastdroog cyclus met vochtigheidsgraad) tijdens de cyclus katoen kastdroog nominale lading.
 • Page 16: Important Safety Information

  Contents Important safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16 Sorting and preparing laundry _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 Environment _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18 Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23 Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cleaning and maintenance _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24...
 • Page 17 • Only wash fabrics which are designed to be machine Warning! dried. Follow the instructions on each garment label. • Risk of fire! Never stop a tumble dry before the end of the drying cycle unless all items are • Do not dry unwashed items in the tumble dryer. quickly removed and spread out so that the heat •...
 • Page 18: Environment

  Environment markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose of the The symbol on the product or on its packaging packaging materials in the appropriate container at the indicates that this product may not be treated as community waste disposal facilities. household waste.
 • Page 19 Important! Warning! The manufacturer declines any • The hot air emitted by the tumble dryer can reach tem- responsibility for damage or injury through failure peratures of up to 60°C. The appliance must therefore to comply with the above safety precautions. not be installed on floors which are not resistant to Should the appliance power supply cable need to be high temperatures.
 • Page 20: Product Description

  Product description Description of the appliance Worktop Water reservoir Rating Plate Heat exchanger Heat exchanger door Control panel Fluff filters Loading door Ventilation grille Adjustable feet Control panel Display What is shown in the display 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Programme knob and OFF switch Lage temp.
 • Page 21: Programme Chart

  2. Press the Start/Pauze (Start/Pause) button. Programme chart Programmes Additional functions/options Application/properties Thorough drying of thick or multi- Katoen (Cotton) Extra 7 kg layered fabrics, e.g. terry towelling except Tijd (Time) droog (Extra Dry) items, bathrobes. Katoen (Cotton) Thorough drying of thick or multi- Sterkdroog (Strong 7 kg all except Tijd (Time)
 • Page 22: Sorting And Preparing Laundry

  Programmes Additional functions/options Application/properties Lage temp. (Delicate) , Lang anti- kreuk (Long anticrease) , Zoemer For further drying of individual Tijd (Time) 7 kg (Buzzer) , Startuitstel (Delay Start) items of laundry. Tijd (Time) For leisure clothing, such as Lage temp. (Delicate) , Lang anti- jeans, sweat-shirts, etc., of differ- Jeans 7 kg...
 • Page 23: Daily Use

  Important! Do not place in the appliance any wet laundry Type of laundry Weight which is not specified on the care label as being suitable Napkin 100 g for tumble-drying. This appliance can be used for all wet laundry items which Quilt cover 700 g are labelled as suitable for tumble-drying.
 • Page 24: Cleaning And Maintenance

  Changing programme audible confirmation of: To change a programme which is running, first cancel it • cycle end by turning the programme selector dial to . Select the • anti-crease phase start and end new programme and press the Start/Pauze (Start/Pause) •...
 • Page 25 Caution! Never operate the dryer without fluff filters If the programme has been interrupted as a result of or with damaged or blocked fluff filters. the water reservoir being full: Press the Start/Pauze (Start/Pause) button to continue the drying cycle. Cleaning condenser Important! •...
 • Page 26: What To Do If

  What to do if ... Troubleshooting by yourself Possible cause Remedy Problem Plug in at mains socket. Check fuse in fuse box Dryer not connected to mains supply. (domestic installation). Dryer does not Loading door opened. Close loading door work. The Start/Pauze (Start/Pause) button not press- Press the Start/Pauze (Start/Pause) button.
 • Page 27: Technical Data

  Care and cleaning chapter 3) see Machine settings chapter 4) see 5) only dryers with the LCD Drying cycle complete section). 6) Note: After around 5 hours the drying cycle ends automatically (see Technical data Parameter Value Height x width x depth 85 x 60 x 58 cm Drum volume 108 l...
 • Page 28: Machine Settings

  Machine settings Setting Implementation Zoemer (Buzzer) permanent off 1. Turn the programme selector to any programme. 2. Press simultaneously the Kort (Quick) and Lang anti-kreuk (Long anti- crease) buttons and hold down for approx. 5 seconds. 3. The buzzer is by default always off. Water hardness 1.
 • Page 29: Avertissements Importants

  Sommaire Avertissements importants _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29 Tri et préparation du linge _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36 Environnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31 Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37 Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nettoyage et entretien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38...
 • Page 30 • Vérifiez que les poches des vêtements à sécher ne con- Usage prévu tiennent pas de briquet à gaz ni d'allumettes avant de • Cet appareil est destiné à un usage particulier. Ne l'uti- les placer dans l'appareil. lisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été...
 • Page 31: Environnement

  • Assurez-vous que ni les enfants ni les animaux domes- tiques ne pénètrent dans le tambour. Environnement par les sigles >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux Le symbole sur le produit ou son emballage indique d'emballage dans le conteneur approprié du centre de col- que ce produit ne peut être traité...
 • Page 32 la plaque signalétique. La plaque signalétique est située Important près de la porte (voir le chapitre "Description du produit"). • La température de l'air chaud dégagé par le sèche-lin- ge peut atteindre 60 °C. L'appareil ne doit donc pas Avertissement Le fabricant décline toute être installé...
 • Page 33: Description De L'appareil

  Pour placer le sèche-linge à une hauteur optimale et Lisez attentivement la notice fournie avec le kit. disposer de plus d'espace de rangement (ex. pour le linge). Description de l'appareil Description de l'appareil Plan de travail Bac d'eau Plaque signalétique Condenseur Portillon du condenseur thermique Bandeau de commande...
 • Page 34: Avant D'utiliser Le Sèche-Linge Pour La Première Fois

  Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois Afin d'éliminer d'éventuels résidus de fabrication (pous- 1. Tournez le sélecteur de programmes sur Temps sière, graisse), essuyez le tambour du sèche-linge avec un 2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt chiffon humide ou effectuez un cycle de séchage de courte durée (30 minutes) de quelques chiffons humides (esso- rés).
 • Page 35 Fonctions complémentaires/op- Programmes Utilisation/propriétés tions Pour les tissus fins ne nécessitant pas de repassage (par ex. chemi- Synthétiques Prêt à ses d'entretien facile, linge de ta- 3 kg toutes à l’exception de la Temps ble, vêtements de bébé, chausset- ranger tes, lingerie à...
 • Page 36: Tri Et Préparation Du Linge

  Fonctions complémentaires/op- Programmes Utilisation/propriétés tions Pour rafraîchir ou nettoyer les tex- tiles en douceur à l'aide de pro- Rafraîchir 1 kg Alarme duits de nettoyage à sec disponi- bles dans le commerce. 1) La fonction Délicat ne peut pas être sélectionnée en même temps que le programme Rapide 2) Conformément à...
 • Page 37: Utilisation Quotidienne

  Type de linge Poids Type de linge Poids Torchon 100 g Chemise de travail homme 200 g Chemise de nuit 200 g Pyjama homme 500 g Sous-vêtements féminins 100 g Chemisier 100 g Chemise de travail homme 600 g Sous-vêtements homme 100 g Utilisation quotidienne Mise sous tension de l'appareil...
 • Page 38: Nettoyage Et Entretien

  Si vous souhaitez sélectionner un nouveau programme, Filtres et Bac plein . Si la touche Alarme a été activée, un vous devez d'abord désactiver la sécurité enfants. signal sonore retentit à intervalles répétés pendant environ une minute. Départ du programme Les cycles de séchage sont automatiquement suivis Appuyez sur la touche Dep./Pause .
 • Page 39: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  Nettoyage du joint de porte • Un condenseur encrassé augmente la consommation d'énergie (en prolongeant le cycle de séchage) et peut Nettoyez le joint de porte à l'aide d'un chiffon humide im- endommager le sèche-linge. médiatement après chaque cycle de séchage. •...
 • Page 40 Sélection de programme erronée. Sélectionnez le programme approprié. Filtres à peluches obstrués. Nettoyez les filtres à peluches. Les résultats de Condenseur thermique obstrué. Nettoyez le condenseur. séchage ne sont Charge max. dépassée. Respectez le volume de charge max. pas satisfai- sants.
 • Page 41: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Paramètre Valeur Hauteur x Largeur x Profondeur 85 x 60 x 58 cm Capacité du tambour 108 l Profondeur avec porte ouverte 109 cm Possibilité de réglage en hauteur 1,5 cm Poids à vide environ 40 kg max. 7 kg Charge (en fonction du programme) Tension 230 V...
 • Page 42: Conseils Pour Les Organismes D'essai

  Alarme toujours désactivée 1. Placez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme. 2. Appuyez simultanément sur les touches Rapide et Anti-Froissage et mainte- nez-les appuyées pendant environ 5 secondes. 3. L'alarme est désactivée par défaut. Dureté de l'eau 1. Placez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme. L'eau, selon les zones géographi- 2.
 • Page 43: Wichtige Sicherheitshinweise

  Inhalt Wichtige Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43 Sortieren und Vorbereiten der Wäsche _ _ _ _ _ _ _ Entsorgung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45 Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51 Aufstellen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45 Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52...
 • Page 44 • Vergewissern Sie sich, dass keine Feuerzeuge oder • Wird der Trockner auf einer Waschmaschine installiert, Streichhölzer in den Taschen von Wäschestücken ge- muss der Bausatz Wasch-Trocken-Säule (Zubehör) blieben sind, bevor Sie die Wäsche in die Trommel le- verwendet werden. gen.
 • Page 45: Entsorgung

  Warnung! stellen - halten Sie solche Materialien von Kin- • Erstickungsgefahr! Verpackungen (z.B. Folien, dern fern. Polystyrol) können eine Gefahr für Kinder dar- • Bewahren Sie Waschmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. • Stellen Sie sicher, dass Kinder oder Haustiere nicht in die Trommel klettern.
 • Page 46 entstehende mögliche Hitzestau kann den Gerätebetrieb Elektrischer Anschluss beeinträchtigen. Angaben über Netzspannung, Stromart und die erforderli- che Absicherung sind dem Typenschild zu entnehmen. Wichtig! Das Typenschild ist neben der Einfüllöffnung angebracht • Die von dem Trockner abgegebene Warmluft kann (siehe Kapitel "Gerätebeschreibung"). Temperaturen bis zu 60 °C erreichen.
 • Page 47: Gerätebeschreibung

  Den Bausatz können Sie vom Kundendienst oder Ih- Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz beiliegende rem Fachhändler beziehen Aufstellanweisung. Bausatz, mit dem der Trockner auf eine optimale Ar- beitshöhe angehoben werden kann. Die Schublade fun- giert als zusätzlicher Stauraum (z. B. für Wäsche). Gerätebeschreibung Gerätebeschreibung Arbeitsplatte...
 • Page 48: Vor Der Ersten Inbetriebnahme

  Vor der ersten Inbetriebnahme Reinigen Sie die Trommel des Trockners mit einem feuch- 1. Drehen Sie den Programm-Wahlschalter auf Temps ten Tuch oder führen Sie ein kurzes Trockenprogramm (30 (Zeit) . MIN) mit feuchter Wäsche aus, um alle fertigungsbeding- 2. Drücken Sie die Taste " Marche/Arrêt (Start/Pause) ". ten Rückstände aus der Trommel zu entfernen.
 • Page 49 Programme Zusatzfunktionen/Optionen Textilien/Wäscheart Für dünne Textilien, die nicht ge- Synthétiques (Synthe- bügelt werden müssen, z. B. bü- tik) PRÊT À RANGER gelfreie Hemden, Tischwäsche, 3 kg Alle außer bei Temps (Zeit) (SCHRANKTROCKEN) Babykleidung, Socken, Damenun- terwäsche mit Korsettstangen oder Drahteinlagen. Synthétiques (Synthe- Für dünne Textilien, die noch ge- tik) Prêt à...
 • Page 50: Sortieren Und Vorbereiten Der Wäsche

  Programme Zusatzfunktionen/Optionen Textilien/Wäscheart Délicat (Schon) , Anti-Froissage „Babyzyklus“ ist ein Sonderpro- (Extra Knitterschutz) , Alarme (Sig- Bébé (Baby) 2 kg gramm für Strampelhöschen, die nal) , Départ différé (Startzeitvor- „tragefertig“ getrocknet werden. wahl) Sonderprogramm zum Auffri- Rafraîchir (Auffri- schen oder schonenden Reinigen 1 kg Alarme (Signal) schen)
 • Page 51: Täglicher Gebrauch

  Wichtig! Überfüllen Sie das Gerät nicht. Beachten Sie die Wäscheart Gewicht maximal erlaubte Wäschemenge. Frottierhandtuch 200 g Wäschegewichte Geschirrtuch 100 g Nachthemd 200 g Wäscheart Gewicht Damenunterwäsche 100 g Bademantel 1.200 g Arbeitshemd 600 g Windeln 100 g Arbeitshemd 200 g Bettbezug 700 g Herrenschlafanzug...
 • Page 52: Reinigung Und Pflege

  schalten, halten Sie die Tasten Délicat (Schon) und Anti- play. Dies wirkt sich jedoch nicht auf das Trockenpro- Froissage (Extra Knitterschutz) 5 Sekunden lang gleichzei- gramm aus (Wäscheschutz). tig gedrückt. Programmende/Entnehmen der Wäsche – Vor dem Programmstart: Das Gerät kann nicht in Be- Nach dem Ende des Trockenprogramms wird auf dem trieb gesetzt werden Display das Knitterschutzsymbol...
 • Page 53 Kondensor reinigen Wichtig! • Betreiben Sie den Trockner niemals ohne den Konden- sor. • Ein verstopfter Kondensor verursacht eine Erhöhung des Energieverbrauchs durch Verlängerung des Tro- ckengangs und führt zu Schäden am Trockner. • Verwenden Sie für die Reinigung keine scharfen Ge- genstände.
 • Page 54: Was Tun, Wenn

  Was tun, wenn... Kleine Störungen selbst beheben Mögliche Ursachen Abhilfe Problem Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Der Trockner ist nicht an die Stromversorgung Kontrollieren Sie die Sicherung der Hausinstal- angeschlossen. Der Trockner lation. läuft nicht. Die Einfülltür ist offen. Schließen Sie die Einfülltür.
 • Page 55: Technische Daten

  Besonders hohe Raumtemperatur - keine Gerä- Falls möglich, die Raumtemperatur senken. testörung. E51 - nur Trockner mit LCD): Schalten Sie den Trockner aus und wieder ein. Stellen 1) Im Fall einer Fehlermeldung auf dem LCD (z. B. Sie ein Programm ein. Drücken Sie die Taste Marche/Arrêt (Start/Pause) . Funktioniert das Gerät immer noch nicht? - Benachrichtigen Sie den lokalen Kundendienst unter Angabe des Fehlercodes.
 • Page 56: Programmiermöglichkeiten

  Parameter Wert (7 kg, vorgeschleudert mit 1000 U/Min) 3.34 / 107 Baumwolle Bügeltrocken (3 kg, vorgeschleudert mit 1200 U/Min) 1.33 / 48 Synthetik Schranktrocken 1) In einigen Ländern können die Angaben zur Füllmenge aufgrund unterschiedlicher Messmethoden abweichen. 2) gemäß EN 61121 3) Hinweise für Prüfinstitute: Programm ist nach EN 61121 zu prüfen.
 • Page 60 www.zanussi.com/shop...