Download  Print this page

Beschrijving Van Het Product; Bedieningspaneel - Zanussi ZTH485 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Om de droger zo optimaal mogelijk in de hoogte te
plaatsen, om ruimte over te houden om iets op te ber-
gen (bijv. wasgoed).

Beschrijving van het product

Beschrijving van het apparaat
1
2
3
4
5

Bedieningspaneel

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Programmaknop en
2
Toets Extra lage temp.
3
Toets Intensief
4
Toets Lange anti-kreuk
5
Toets zoemer
6
Toets Tijd
7
Functiestatuslampje
– Warmtewisselaar -lampje
– Lampje Filter
– Lampje Waterreservoir
8
Toets Start/Pauze
9
Toets uitgestelde start
6
6
7
8
9
10
UIT-schakelaar
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door.
1
Bovenblad
2
Waterreservoir
3
Typeplaatje
4
Warmtewisselaar
5
Deur warmtewisselaar
6
Bedieningspaneel
7
Pluizenfilters
8
Vuldeur
9
Ventilatierooster
10
Verstelbare pootjes
10
Display
Wat er op het display wordt weergegeven
SYMBOOL
Eindtijd (tijd tijdprogramma, tijd uit-
gestelde start)
Kinderslot
Anti-kreukbeveiligingsfase
Fout, verkeerde keuze
BESCHRIJVING

Advertisement

Table of Contents
loading