JVC AA-V20EG/EK Instructions Manual page 77

Ac power adapter/charger
Hide thumbs

Advertisement

Po umieszczeniu urządzenia w szafce meblowej
lub na półce, należy sprawdzić czy zachowane są
odpowiednie odstępy ze wszystkich jego stron,
aby zapewnić należytą wentylację (10 cm po
ubydwu bokach, na górze obudowy i pod
spodem).
Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych.
(W przypadku zakrycia otworów wentylacyjnych
gazetą czy tkaniną, itp., może to uniemożlić
ewakuację ciepła.)
Nie należy umieszczać na urządzeniu
nieosłoniętych źródeł płomieni, takich jak np.
świece.
Przy pozbywaniu się wybrakowanych baterii,
należy tego dokonać bez uszczerbku dla
środowiska ściśle przestrzegając panujących
reguł i zasad dotyczących usuwania tego rodzaju
baterii.
Należy chronić urządzenie przed zachlapaniem
czy zalaniem.
Nie należy posługiwać się urządzeniem w
łazience ani w miejscach, gdzie używana jest
woda.
Nie należy również umieszczać na urządzeniu
flakonów czy zbiorników (takich jak kosmetyki,
lekarstwa, flakony na kwiaty, filiżanki, itp.)
zawierających wodę lub inne płyny .
(W przypadku dostania się płynu do środka
urządzenia, grozi to pożarem lub porażeniem.)
OSTRZEŻENIA:
•Urządzenie to może przeszkadzać w odbieraniu
radia, jeżeli stoi w pobliżu odbiornika radiowego.
•Pilnuj, aby żadne materiały łatwopalne,
woda, czy przedmioty metalowe nie dostały
się do wnętrza urządzenia.
•Nie rozbieraj, ani nie przerabiaj urządzenia.
•Zapobiegaj uderzeniom urządzenia.
•Nie poddawaj urządzenia bezpośredniemu
działaniu promieni słonecznych.
•Unikaj używania urządzenia w bardzo
gorących lub wilgotnych miejscach.
•Unikaj używania urządzenia w miejscach
narażonych na wibracje.
SŁOWO NA TEMAT WYŁĄCZNOŚCI
ZESTAWU AKUMULATORA
Zestawy akumulatorów są litowo-jonowe.
Miej na uwadze poniższe informacje, aby jak
najlepiej korzystać z tego urządzenia.
Dla załadowywania: 10°C — 35°C
Dla funkcjonowania: 0°C — 40°C
Dla przechowywania: –10°C — 30°C
Zasilacz/ładowarkę zasilaną prądem
zmiennym należy używać wyłącznie z
cyfrowymi kamerami wideo JVC.
PO-3

Advertisement

loading

  Related Manuals for JVC AA-V20EG/EK

This manual is also suitable for:

Aa-v20egAa-v20ekAa-v20u

Table of Contents