JVC AA-V20EG/EK Instructions Manual page 56

Ac power adapter/charger
Hide thumbs

Advertisement

Takk for kjøpet av denne AC-adapteren/laderen fra JVC. Den gir DC-spenning til JVC Digitalt Videokamera
fra en vanlig husholdnings AC-stikkontakt. Den kan brukes til å lade opp JVC-batteripakken som er spesielt
beregnet til bruk sammen med JVC-Digitalt Videokamera, og den kan lade opp to batteripakker etter
hverandre. For å unngå problemer og for å oppnå best mulig resultat, bør denne bruksanvisningen leses
grundig før bruk. For nermere detaljer, se videokameraets instruksjonshåndbok.
Før du bruker enheten som nettspenningsadapter, må du kontrollere at den har samme typebetegnelse som
adapteren som er spesifisert i bruksanvisningen til utstyret den skal brukes sammen med.
ADVARSEL—
INNEHOLDER
FARLIG VOLTSPENNING
ADVARSEL:
FOR Å HINDRE BRANN- ELLER
STØTFARE, MÅ ENHETEN IKKE UTSETTES
FOR REGN ELLER ANNEN FUKTIGHET.
Denne enheten må kun brukes med AC 110 –
240 V 50/60 Hz.
NB!
For å hindre strømsjokk eller brannfare, må det
IKKE benyttes andre strømkilder.
NO-2
NB!
Når dette apparatet ikke skal brukes på en stund,
anbefales det at nettledningen tas ut av
stikkontakten.
NB!
For å hindre strømsjokk må kabinettet ikke
åpnes. Apparatet innholder ingen deler som
brukeren selv kan reparere . Overlat alt service-
arbeid til kvalifiserte fagfolk.
MERKNAD:
Merkeplaten (serienummerskiltet) er plassert i
bunnen av apparatet.

Advertisement

loading

  Related Manuals for JVC AA-V20EG/EK

This manual is also suitable for:

Aa-v20egAa-v20ekAa-v20u

Table of Contents