Download Print this page

JVC AA-V20EG/EK Instructions Manual page 38

Ac power adapter/charger
Hide thumbs

Advertisement

Tak fordi du har købt denne JVC lysnetadapter/oplader. Dette apparat forsyner det digitale JVC videokamera
med jævnstrøm fra en stikkontakt i væggen. Apparatet kan anvendes til at oplade JVC-batteriet, der er
beregnet til udelukkende at anvendes med det digitale JVC videokamera, og det er i stand til at oplade to
batterier efter hinanden. Læs denne brugsanvisning grundigt før brugen, så du undgår problemer og får det
bedst mulige resultet. Før apparatet anvendes som lysnetadapter, skal det kontrolleres, at dette apparats
modelnummer er identisk med det nummer, der er specificeret for lysnetadapterenheden i
instruktionsmanualen til det udstyr, som skal strømforsynes.
ADVARSEL—
FARLIG STRØM
INDE I APPARATET
ADVARSEL
UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN
ELLER FUGT, DA DET KAN MEDFØRE
FARE FOR BRAND ELLER ELEKTRISKE
STØD.
Dette apparat må kun anvendes med 110 –
240 V 50/60 Hz vekselstrøm.
FORSIGTIG:
Anvend IKKE andre strømkilder, da det kan
medføre fare for elektriske stød eller brand.
DA-2
FORSIGTIG:
Vi anbefaler at netledningsstikket tages ud af
stikkontakten i lysnettet hvis apparatet ikke skal
anvendes i en længere periode.
FORSIGTIG:
Åbn aldrig kabinettet, da det kan medføre risiko
for elektriske stød. Der er ingen dele inden i
apparatet der kan repareres af brugeren.
Reparationer skal udføres af autoriserede
teknikkere.
BEMÆRK:
Mærkepladen (serienummerpladen) er på
apparatets underside.

Advertisement

loading

  Related Manuals for JVC AA-V20EG/EK

This manual is also suitable for:

Aa-v20egAa-v20ekAa-v20u