Download Print this page

JVC AA-V20EG/EK Instructions Manual page 70

Ac power adapter/charger
Hide thumbs

Advertisement

Děkujeme Vám za koupi síťového adaptéru/dobíječe JVC. Přístroj převádí střídavé napětí z běžné
síťové zásuvky na stejnosměrné napětí vhodné pro digitální video kameru JVC. Zároveň může být
použit k dobíjení akumulátoru JVC pro výhradní použití s digitální video kamerou JVC a je schopen
dobíjet dva akumulátory zároveň. Abyste předešli problémům a dosáhli nejlepších výsledků, přečtěte si
před jeho použitím pečlivě tento návod k použití. Před použitím jako napájecí adaptér se přesvědčte, že
modelové číslo zařízení je shodné s modelovým číslem napáječe, uvedeným v manuálu Vašeho
zařízení.
VÝSTRAHA—
NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ
UVNITŘ PŘÍSTROJE
VÝSTRAHA:
ABYSTE PŘEDEŠLI POŽÁRU NEBO
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI
NEBO VLHKOSTI.
Přístroj je určen výhradně pro střídavé
napájecí napětí 110 V – 240 V, 50/60 Hz.
UPOZORNĚNÍ:
Aby nedošlo k úrazu nebo nebezpečí
požáru, NEPOUŽÍVEJTE jiné napájecí
zdroje.
CZ-2
UPOZORNĚNÍ:
Pokud přístroj nebudete delší dobu používat,
doporučujeme odpojit jej od sítě.
UPOZORNĚNÍ:
Aby nedošlo k úrazu, neotvírejte skříňku
přístroje. Přístroj neobsahuje části, opravitelné
uživatelem. Všechny opravy svěřte
kvalifikovanému servisu.
POZNÁMKA:
Štítek základních parametrů (štítek výrobního
čísla) je umístěn na spodní části přístroje.

Advertisement

loading

  Related Manuals for JVC AA-V20EG/EK

This manual is also suitable for:

Aa-v20egAa-v20ekAa-v20u