JVC AA-V20EG/EK Instructions Manual page 73

Ac power adapter/charger
Hide thumbs

Advertisement

1
Přesvědčte se, že stejnosměrný napájecí
kabel videokamery je odpojen od síťového
adaptéru/dobíječe. Síťový kabel síťového
adaptéru/dobíječe zasuňte do zásuvky.
Indikátor POWER (napájení) se rozsvítí.
2
Z baterie sejměte ochranný kryt. Baterii
nasaďte na napájecí adaptér/dobíječ dlouhou
drážkou směrem ke straně držáku baterie s
indikátorem. Indikátor CHARGE (dobíjení)
blikáním oznamuje, že dobíjení začalo.
3
Jakmile přestane indikátor CHARGE
(dobíjení) blikat a zůstane svítit trvale,
dobíjení je ukončeno.
4
Baterii posuňte proti směru šipky a sejměte
ji. Nezapomeňte odpojit síťový přívod
napájecího adaptéru/dobíječe ze zásuvky.
POZNÁMKA:
Akumulátory dobíjejte při okolních teplotách
mezi 10°C až 35°C. (Ideální teplotní rozsah
prodobíjení je 20°C až 25°C.) Při nízkých
teplotách nemusí být dobití úplné.
Batterie
BN-V207U
BN-V214U
*
Dobíjení při teplotách mezi 20°C až 25°C.
Při dobíjení akumulátorů déle skladovaných
bude čas delší než uvedený.
Doba dobíjení
*
přibl. 1 h 30 min
*
přibl. 3 h
CZ-5

Advertisement

loading

  Related Manuals for JVC AA-V20EG/EK

This manual is also suitable for:

Aa-v20egAa-v20ekAa-v20u

Table of Contents