Download Table of Contents Print this page

JVC AA-V20EG/EK Instructions Manual page 59

Ac power adapter/charger

Advertisement

Table of Contents
1
Sørg for å kople videokameraets DC-kabel fra
AC-adapteren/laderen. Plugg AC-adapteren/
laderens strømledning i en stikkontakt.
POWER-indikatoren tennes.
2
Fjern dekselet på batteripakken. Sett på
batteripakken med det lange sporet vendt mot
indikatorsiden på batteripakkefestet på AC-
adapteren/laderen. CHARGE-indikatoren
begynner å blinke for å angi at ladingen er
begynt.
3
Når CHARGE-indikatoren slutter å blinke, men
fortsetter å lyse, er ladingen avsluttet.
4
Skyv batteriet i motsatt retning av pilen og løft
det/dem opp. Husk å trekke ut AC-adapteren/
laderens strømledning fra stikkontakten.
MERK:
Lading bør utføres ved temperatur mellom 10°C
og 35°C (20°C til 25°C er ideelt
temperaturområde for lading). Hvis temperaturen
er for lav, kan ladingen bli ufullstendig.
Batteripakke
BN-V207U
BN-V214U
* Ved lading når temperaturen er mellom 20°C og
25°C.
•Ved lading av batteripakker som har vært lagret
over lengre tid, kan ladetiden være lengre enn
antydet ovenfor.
Ladetid
ca. 1 1/2 time*
ca. 3 timer*
NO-5

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for JVC AA-V20EG/EK

This manual is also suitable for:

Aa-v20egAa-v20ekAa-v20u

Table of Contents