Download Table of Contents Print this page

JVC AA-V20EG/EK Instructions Manual page 50

Ac power adapter/charger

Advertisement

Table of Contents
Vi tackar för inköpet av denna JVC nättillsats/batteriladdare. Denna enhet förser en JVC digital videokamera
med likström från ett vanligt vägguttag. Den kan även användas för att ladda de JVC batteripaket som är
exklusivt avsedda för en JVC digital videokamera och kan t.o.m. ladda två batteripaket i följd. Läs detta
instruktionshäfte noggrannt innan enheten tas i bruk. Innan du använder den som nätadapter, se till att den
här enhetens modellnummer är det samma som för strömförsörjningsenheten, som anges i
användarmanualen för den utrustning som du vill driva.
VARNING—
SPÄNNING INUTI
VARNING:
FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR ELEK-
TRISKA STÖTAR FÅR APPARATEN INTE
UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER VÄTA.
Denna apparat får endast användas med
växelspänning 110 – 240 V` ` ` ` ` , 50/60 Hz.
OBSERVERA:
För undvikande av elektriskt överslag och
brandrisk får den INTE användas med andra
strömkällor.
SV-2
FARLIG
OBSERVERA:
Om nättillsatsen inte skall användas en längre
tid, rekommenderar vi att stickkontakten dras ut
från nätuttaget.
OBSERVERA:
Öppna inte höljet för att undvika elektrisk stöt.
Det finns inga delar inuti apparaten som
konsumenten kan åtgärda. Överlåt allt
servicearbete till kvalificerad servicepersonal.
Anm:
Märkskylten (serienumret) sitter på apparatens
undersida.

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for JVC AA-V20EG/EK

This manual is also suitable for:

Aa-v20egAa-v20ekAa-v20u

Table of Contents