JVC AA-V20EG/EK Instructions Manual page 57

Ac power adapter/charger
Hide thumbs

Advertisement

Hvis utstyret er montert i et kabinett eller på en
hylle, må du sørge for at det er tilstrekkelig plass
på alle sider for ventilasjon (10 cm eller mer på
begge sider, overside og bakside).
Ikke sperr for ventilasjonshullene.
(Hvis ventilasjonshullene sperres av en avis, duk
etc., vil ikke varmen slippe ut.)
Ingen bare varmekilder, så som tente stearinlys,
bør settes på apparatet.
Når du bytter batterier, må du ta de nødvendige
miljøhensyn og følge myndighetenes krav når du
skal kaste de brukte batteriene.
Apparatet må ikke utsettes for vanndrypp eller
sprut.
Ikke bruk utstyret på badet eller steder med
vann.
Plasser heller ikke beholdere med vann eller
væske (slik som kosmetikk eller medisiner,
blomstervaser, potteplanter, krus etc.) oppå
enheten.
(Hvis du får vann eller væske i utstyret, kan det
forårsake brann eller strømsjokk.)
NB!
•Hvis denne enheten brukes i nærheten av en
radio, kan det virke forstyrrende på mottakingen.
•Unngå at at brennbare væsker, vann og
metallgjenstander trenger inn i enheten.
•Enheten må ikke plukkes fra hverandre eller
modifiseres.
•Enheten må ikke utsettes for slag og støt.
•Enheten må ikke utsettes for direkte sol.
•Unngå å bruke enheten på ekstremt varme
eller fuktige steder.
•Unngå å bruke enheten hvor det kan utsettes
for vibrasjoner.
LITT OM DE SPESIELLE BATTERIPAKKENE
Batteripakkene er av litium-ion typen. Vær
oppmerksom på følgende for å få mest mulig ut
av de egenskapene som batteriene innehar.
Lading: 10°C til 35°C
Drift: 0°C til 40°C
Oppbevaring: –10°C til 30°C
Som AC-adapter/lader, er kun beregnet til å
brukes sammen med et JVC digitalt videokamera.
NO-3

Advertisement

loading

  Related Manuals for JVC AA-V20EG/EK

This manual is also suitable for:

Aa-v20egAa-v20ekAa-v20u