JVC AA-V20EG/EK Instructions Manual page 41

Ac power adapter/charger
Hide thumbs

Advertisement

1
Sørg for at tage camcorderens netledning ud af
forbindelse med lysnetadaper/opladeren. Sæt
lysnetadapter/opladerens netledning i en
stikkontakt i væggen (vekselstrømsudtag).
POWER indikatoren begynder at lyse.
2
Tag batteripakningens beskyttelseslåg af.
Monter batteripakningen, så dens lange rille
peger mod indikatorsiden på monteringsdelen
for batteripakningen på lysnetadapter/
opladeren. CHARGE indikatoren begynder at
blinke som indikering af, at opladningen er
begyndt.
3
Opladningen er færdig, når CHARGE
indikatoren er holdt op med at blinke og lyser
konstant.
4
Skyd batteriet eller batterierne i pilens
modsatte retning og tag dem af. Husk at tage
lysnetadapter/opladerens netledning ud af
stikkontakten i væggen.
BEMÆRK:
Udfør opladningen hvor temperaturen befinder
sig mellem 10°C og 35°C (20°C – 25°C er det
ideelle temperaturområde for opladning). Hvis
der er for koldt i omgivelserne, vil opladningen
muligvis være ufuldstændig.
Batteripakning
BN-V207U
BN-V214U
* Ved opladning ved temperaturer mellem 20°C og
25°C.
•Ved opladning af batterier efter lang
opbevaringstid, vil ladetiden være længere end
ovennævnte tider.
Opladetid
ca. 1 time og 30 minutter*
ca. 3 timer*
DA-5

Advertisement

loading

  Related Manuals for JVC AA-V20EG/EK

This manual is also suitable for:

Aa-v20egAa-v20ekAa-v20u

Table of Contents