Download Table of Contents Print this page

JVC AA-V20EG/EK Instructions Manual page 51

Ac power adapter/charger

Advertisement

Om enheten installeras i ett skåp eller på en
hylla ska du försäkra att det finns tillräckligt
friutrymme på alla sidor för god ventilation
(minst 10 cm på båda sidor, ovansidan och
baksidan).
Akta dig för att blockera ventilationshålen.
(Värmen inuti enheten kan inte tränga ut om
ventilationshålen blockeras av en tidning, en
duk el.dyl.)
Placera inga öppna värmekällor, t.ex. ett
stearinljus, ovanpå enheten.
Av miljöskäl får batterier inte slängas med det
övriga avfallet utan ska göras av med i enlighet
med gällande lagar och lokala föreskrifter.
Utsätt inte enheten för droppar eller vattenstänk.
Använd inte enheten i ett badrum eller andra
fuktiga ställen.
Placera aldrig en behållare fylld med vatten eller
annan vätska (t.ex. smink, läkemedel, blomvaser,
krukväxter, koppar el.dyl.) ovanpå enheten.
(Det uppkommer risk för brand eller elstötar om
vatten eller annan vätska tränger in i enheten.)
OBSERVERA:
•Enheten kan orsaka störningar på mottagningen
hos en närbelägen radio.
•Låt inte lättantändliga ämnen, vatten eller
metallföremål tränga in i enheten.
•Försök inte att plocka isär eller modifiera
enheten.
•Utsätt inte enheten för stötar.
•Utsätt inte enheten för direkt solsken.
•Använd inte enheten på extremt varma eller
fuktiga ställen.
•Använd inte enheten på ställen som utsätts för
vibrationer.
ANGÅENDE EXKLUSIVA BATTERIPAKET
Dessa batteripaket är tillverkade av litium-jon.
Observera följande temperaturomfång för att
kunna utnyttja dem på bästa sätt.
För laddning: 10°C till 35°C
För drift: 0°C till 40°C
För förvaring: –10°C till 30°C
Nättillsatsen/batteriladdaren är endast avsedd för
användning med en JVC digital videokamera.
SV-3

Advertisement

loading

Related Manuals for JVC AA-V20EG/EK

This manual is also suitable for:

Aa-v20egAa-v20ekAa-v20u

Table of Contents