Download Print this page

JVC AA-V20EG/EK Instructions Manual page 45

Ac power adapter/charger
Hide thumbs

Advertisement

Kun laite asennetaan kaapistoon tai hyllylle,
varmista, että sen kaikilla puolilla on riittävästi
tyhjää tilaa, jotta ilma pääsee vaihtumaan (10 cm
tai enemmän kummallakin sivulla, yläpinnalla ja
takaseinän ja muun seinän välillä).
Älä tuki tuuletusaukkoja.
(Jos lehti, liina tms. tukkii tuuletusaukot, kuumuus ei
pääse haihtumaan laitteen sisältä.)
Laitteen päälle ei saa asettaa tulilähdettä kuten
esim. palavaa kynttilää.
Paristoja hävitettäessä on otettava huomioon
ympäristöongelmat ja noudatettava paikallisia
pariston hävityksestä annettuja lakeja ja määräyksiä.
Laitetta ei saa asettaa paikkoihin, joissa siihen
saattaa tippua tai roiskua vettä.
Älä käytä tätä laitetta kylpyhuoneessa tai muissa
paikoissa, joissa on vettä.
Älä myöskään aseta laitteen päälle astiaa, jossa on
vettä (esim. kosmetiikka- tai lääkepulloa,
kukkamaljakoita, ruukkukasveja, kuppeja jne.).
(Jos vettä tai muuta nestettä pääsee laitteeseen,
seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku.)
HUOMAUTUKSIA:
• Jos laitetta käytetään radion lähellä, se saattaa
häiritä vastaanottoa.
• Estä helposti syttyvien aineiden, veden ja
metalliesineiden pääsy laitteen sisään.
• Älä pura laitetta erillisiin osiin äläkä muuta sen
rakennetta.
• Älä kolhi laitetta.
• Älä saata laitetta alttiiksi suoralle
auringonpaisteelle.
• Vältä laitteen käyttöä erittäin kuumissa ja kylmissä
paikoissa.
• Vältä laitteen käyttöä paikoissa, joissa on tärinää.
SANA YKSINOMAAN TÄLLE LAITTEELLE
SUUNNITELLUSTA AKUSTA
Tämä on litium-ion akku.
Ota huomioon seuraavat seikat, jotta voit käyttää
akkua parhaalla mahdollisella tavalla:
Lataus: 10°C – 35°C
Käyttö: 0°C – 40°C
Säilytys: –10°C – 30°C
Tätä verkkolaitetta/lataajaa käytetään yksinomaan
JVC:n digitaalikameranauhureiden kanssa.
SU-3

Advertisement

loading

  Related Manuals for JVC AA-V20EG/EK

This manual is also suitable for:

Aa-v20egAa-v20ekAa-v20u