Download Table of Contents Print this page

JVC AA-V20EG/EK Instructions Manual page 53

Ac power adapter/charger

Advertisement

Table of Contents
1
Se till att du kopplar ur videokamerans
likströmssladd ur nättillsats/batteriladdaren.
Sätt in nättillsats/batteriladdarens kontakt i
väggen och strömindikatorn POWER tänds.
2
Avlägsna batteripaketets skyddskåpa. Sätt fast
batteripaketet med dess långa spår riktat mot
indikatorsidan på batteripaketets monteringsyta
på nättillsattsen/laddaren. Laddningsindikatorn
CHARGE börjar blinka för att indikera att
uppladdningen startat.
3
När laddningsindikatorn CHARGE slutar blinka
och börjar lysa med fast sken är
uppladdningen klar.
4
Skjut batteriet i motsatt riktning till pilen och
lyft ut. Kom ihåg att koppla ur nättillsats/
batteriladdaren ur väggen.
OBSERVERA:
Ladda i temperaturer mellan 10°C och 35°C
(idealiskt temp. är 20°C – 25°C). Om det är för
kallt, kan laddningen bli ofullständig.
Batteripaket
BN-V207U
BN-V214U
* Vid laddning mellan 20°C och 25°C.
•När man laddar efter en längre lagringsperiod, tar
laddningen längre tid än angivet i tabellen.
Laddningstid
Omkr. 1 tim. 30 min.*
Omkr. 3 tim.*
SV-5

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Aa-v20egAa-v20ekAa-v20u

Table of Contents