JVC AA-V20EG/EK Instructions Manual page 79

Ac power adapter/charger
Hide thumbs

Advertisement

1
Upewnij się, że odłączyłeś kabel prądu stałego
DC kamery od zasilacza/ładowarki zasilanej
prądem zmiennym. Włóż kabel zasilający
zasilacza/ładowarki do gniazda sieciowego
prądu zmiennego. Wskaźnik zasilania
POWER zapala się.
2
Zdejmij pokrywę ochronną z akumulatora.
Podłącz akumulator jego długim
wyżłobieniem zwróconym ku stronie
podstawy akumulatora ze wskaźnikami na
zasilaczu/ładowarce sieciowej. Wskaźnik
ładowania CHARGE zaczyna pulsować, aby
wskazać, że rozpoczęło się ładowanie.
3
Kiedy wskaźnik ładowania CHARGE
przestanie pulsować ale pozostaje
podświetlony, oznacza to że ładowanie jest
zakończone.
4
Przesuń akumulator w kierunku przeciwnym
do oznaczonego strzałką i wyjmij go.
Pamiętaj, aby wyjąć kabel zasilania
zasilacza/ładowarki zasilanej prądem
zmiennym z gniazda sieciowego.
UWAGA:
Wykonuj ładowanie, gdy temperatura wynosi
od 10°C do 35°C (optylmalną temperaturą jest
20°C – 25°C). Jeżeli temperatura otoczenia
jest zbyt niska, naładowanie może nie być
całkowite.
Akumulator
BN-V207U
BN-V214U
*
W przypadku ładowania w temperaturze
20°C – 25°C.
•W przypadku ładowania zestawów
akumulatorów po długim okresie nieużywania
ich, czas ładowania będzie dłuższy niż czas
wskazany powyżej.
Czas ładowania
*
ok. 1 godz. 30 min.
*
ok. 3 godz.
PO-5

Advertisement

loading

  Related Manuals for JVC AA-V20EG/EK

This manual is also suitable for:

Aa-v20egAa-v20ekAa-v20u

Table of Contents