Download Table of Contents Print this page

JVC AA-V20EG/EK Instructions Manual page 71

Ac power adapter/charger

Advertisement

Table of Contents
Jestliže je zařízení umístěno ve skříňce nebo
za polici, zabezpečte dostatek prostoru pro
ventilaci kolem všech jeho stran (alespoň 10
cm u obou boků, shora i zdola).
Nezakrývejte ventilační otvory.
(Jestliže ventilační otvory zakryjete novinami,
látkou atd., nebude možné odvádět teplo.)
Na přístroj se nesmí pokládat předměty, které
mohou teplem tát, např. voskové svíčky.
Při likvidaci baterií nesmí být poškozováno
životní prostředí, a musí být přísně dodržovány
předpisy a zákony dané země.
Přístroj nesmí být postříkán vodou.
Přístroj nesmí být používán v koupelně nebo v
místnostech s vodou.
Na přístroj nikdy nepokládejte nádoby s vodou
nebo jinými tekutinami (jako např. kosmetické
nebo lékařské látky, vázy s květinami,
květináče, hrníčky atd.).
(Jestliže se dostane voda dovnitř přístroje,
hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.)
UPOZORNĚNÍ:
•Při použití poblíž radiopřijímačů může dojít k
rušení jejich příjmu.
•Zabraňte, aby do přístroje vnikly hořlaviny,
voda nebo kovové předměty.
•Přístroj neotvírejte ani neupravujte.
•Přístroj nevystavujte nárazům nebo otřesům.
•Přístroj neumísťujte na přímé sluneční světlo.
•Přístroj nepoužívejte v prostředí s extrémními
teplotami nebo vlhkostí.
•Přístroj nepoužívejte v místech s vibracemi.
STRUČNĚ O SPECIÁLNÍCH
AKUMULÁTOROVÝCH BATERIÍCH
Akumulátorová baterie je lithium-iontového typu.
Mějte na paměti následující údaje, abyste
mohli plně využít její vlastnosti.
Dobíjení: 10°C až 35°C
Provoz: 0°C až 40°C
Skladování: –10°C až 30°C
Tento síťový napáječ/dobíječ je určen
výhradně pro použití v digitálních kamerách
JVC.
CZ-3

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for JVC AA-V20EG/EK

This manual is also suitable for:

Aa-v20egAa-v20ekAa-v20u

Table of Contents