Download Table of Contents Print this page

JVC AA-V20EG/EK Instructions Manual page 76

Ac power adapter/charger

Advertisement

Dziękujemy za zakupienie zasilacza/ładowarki prądu zmiennego JVC. Jednostka ta zapewnia prąd stały
dla cyfrowej kamery wideo JVC z domowego gniazdka pradu zmiennego. Może być stosowana dla
ładowania zestawu akumulatora JVC do wyłącznego użytku w cyfrowej kamerze JVC. Umożliwia
jednoczesne ładowanie dwóch zestawów akumulatorów. Aby uniknąć problemów i osiągnąć jak najlesze
wyniki, prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed przystąpieniem do
korzystania z urządzenia. Przed wykorzystaniem urządzenia w charakterze zasilacza, upewnij się czy
numer jego modelu jest taki sam jak w układzie zasilającym, wymienionym w instrukcji obsługi sprzętu,
który zamierzasz zasilać.
OSTRZEŻENIE—
NIEBEZPIECZNE
NAPIĘCIE WEWNĄTRZ
OSTRZEŻENIE:
ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB
PORAŻENIA PRĄDEM, NIE
WYSTAWIAJ TEGO URZĄDZENIA NA
DESZCZ ANI WILGOĆ.
Urządzenie to może być zasilane wyłącznie
prądem zmiennym 110 – 240 V, 50/60 Hz.
UWAGA:
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub
pożaru, NIE stosuj żadnego innego źródła
prądu.
PO-2
UWAGA:
Jeżeli zamierzasz nie używać urządzenia
przez dłuższy czas, zalecamy odłączyć kabel
zasilający od gniazdka prądu zmiennego.
UWAGA:
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie
otwieraj obudowy. W środku nie ma żadnych
części, które mógłbyś sam nareperować.
Zawsze zwracaj się do wykwalifikowanego
personelu serwisowego.
UWAGA:
Tabliczka z numerem seryjnym znajduje się na
dole urządzenia.

Advertisement

loading

Related Manuals for JVC AA-V20EG/EK

This manual is also suitable for:

Aa-v20egAa-v20ekAa-v20u

Table of Contents