Download Print this page

Uvoznik - Silvercrest KH 2198 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu, a ne za gospodarstvenu upora-
bu.
U slučaju nestručnog rukovanja, rukovanja protivnog namjeni uređaja, primje-
ne sile i zahvata, koji nisu izvršeni od strane našeg ovlaštenog servisnog
predstavništva, važenje jamstva prestaje. Vaša zakonska prava ovim jamst-
vom ostaju netaknuta.
Jamstveni rok se ne produžava uslijed ostvarivanja prava na jamstvo. To vrije-
di i za zamijenjene i popravljene dijelove. Eventualno već prilikom kupovine
prisutna oštećenja i nedostaci moraju biti javljena neposredno nakon raspa-
kiranja, ali najkasnije dva dana nakon datuma kupovine. Popravke vršene na-
kon isteka jamstvenog roka podliježu obavezi plaćanja.
Ovlašteni servis: Microtec sistemi d.o.o.
Tel.: 01/3692-008
email: support.hr@kompernass.com
Proizvođač:
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM, Njemačka

Uvoznik

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.,
p.p. 61
10020 Novi Zagreb
- 50 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest KH 2198

This manual is also suitable for:

Kh 2199