Download Print this page

Rukovanje - Silvercrest KH 2198 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Rukovanje

Priključivanje eksternog mrežnog elementa
Moguće je uređaj napajati strujom pomoću eksternog mrežnog elementa.
Molimo Vas da upotrebljavate isključivo mrežne elemente sa slijedećim
specifikacijama:
Ulazni napon:
Izlazni napon:
Nominalna struja:
Polaritet:
Pažnja:
Obratite pažnju na ispravan polaritet - kako kod baterija, tako i kod eksternog
napajanja. Obratite pažnju na napis priključka istosmjerne struje 3V
Uređaj će biti oštećen u slučaju pogrešnog polariteta.
Radio-pogon
1. Gurnite prekidač ALARM ON/OFF/AUTO
2. Za uključivanje okrenite regulator glasnoće OFF/BUZZ/VOLUME
dok se ne začuje "klik".
3. Zatim sa regulatorom glasnoće OFF/BUZZ/VOLUME
glasnoću.
4. Podesite prekidač za odabir krugovalnog pojasa
područje (FM/AM).
5. Pomoću regulatora TUNING
možete na frekvencijskoj skali
6. Za isključivanje postavite prekidač ALARM ON/OFF/AUTO
OFF.
230 V ~ 50 Hz
DC 3 V (+/- 5%)
min. 300 mA
podesite željenu postaju. Frekvencije
d
očitati.
s
- 44 -
u poziciju „ON".
e
podesite željenu
o
na željeno valno
t
.
a
, sve
o
u položaj
e

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest KH 2198

This manual is also suitable for:

Kh 2199