Download Print this page

Opozorila - Silvercrest KH 2198 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BUDILKA S PROJEKTORJEM
KH2198/99
Ta dokumentacija je zaščitena z avtorskimi pravicami.
Vse pravice, tudi pravica fotomehanske reprodukcije, razmnoževanja in distribucije
s pomočjo posebnih postopkov (npr. obdelave podatkov, s podatkovnimi nosil-
ci in podatkovnimi omrežji), tudi delno, ter vsebinske in tehnične spremem-
be pridržane.

Opozorila

Ta navodila za uporabo vsebujejo naslednje vrste opozoril:
Opozorilo
Opozorilo te vrste označuje možno nevarno situacijo. Če se nevarni situaciji
ne izognete, to lahko privede do poškodb. Sledite navodilom pri tem opozorilu,
da preprečite poškodbe oseb.
Pozor
Opozorilo te vrste označuje možno materialno škodo. Če se situaciji ne izognete,
to lahko privede do materialne škode. Sledite navodilom pri tem opozorilu,
da preprečite materialno škodo.
Napotek
Oznaka napotek označuje dodatne informacije, ki vam olajšajo rokovanje
z napravo.
- 20 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest KH 2198

This manual is also suitable for:

Kh 2199