Čiščenje In Vzdrževanje; Odprava Napak - Silvercrest KH 2198 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Čiščenje in vzdrževanje
Pozor:
V notranjost naprave ne smejo zaiti nobene tekočine.
Naprava se lahko nepopravljivo poškoduje!
• Naprava in prezračevalne odprtine naj bodo zmeraj čiste.
• Za čiščenje ohišja uporabite mehko in suho krpo.
• Nikoli ne uporabljajte bencina, topil ali čistil, ki načenjajo umetne snovi.
• Baterije kontrolirajte najmanj enkrat letno glede delovanja in stanja.
• Če naprave dlje časa ne uporabljate, baterije vzemite iz nje.
• Napravo hranite na suhem in čistem mestu na temperaturi okrog
20°– +50 °C.

Odprava napak

Naprava ne deluje.
• Baterije niso vstavljene. Vstavite baterije.
• Baterije so prazne. Zamenjajte jih.
• Baterije so napačno vstavljene. Preverite polarnost baterij in jih po potrebi
pravilno vstavite.
Projekcija ni ostra.
• Ostrina ni pravilno nastavljena. Ostrino projekcije nastavite s projekcijskim
fokusom.
• Razdalja do projekcijske površine je premajhna ali prevelika. Budilko
s projektorjem pomaknite na razdaljo med 40 cm in 3 m do projekcijske
površine.
- 32 -

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kh 2199

Table of Contents