Download Print this page

Proizvajalec - Silvercrest KH 2198 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Izdelek je namenjen izključno za zasebno in ne za poslovno uporabo.
V primeru zlorabe ali nepravilnega ravnanja, pri uporabi sile ter pri posegih,
ki jih ni izvedla naša pooblaščena servisna poslovalnica, garancija preneha
veljati. Vaših zakonskih pravic ta garancija ne omejuje.
Jamstvo ne podaljša garancijske dobe. To velja tudi za zamenjane in popra-
vljene dele. Morebitne poškodbe in pomanjkljivosti, ki obstajajo že pri naku-
pu, je treba javiti takoj po razpakiranju, najpozneje pa dva dni po datumu
nakupa.Popravila po preteku garancijske dobe je treba plačati.
Birotehnika
Phone:+386 (0) 2 522 16 66
Fax:
+386 (0) 2 531 17 40
e-mail: support.si@kompernass.com

Proizvajalec

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
- 34 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest KH 2198

This manual is also suitable for:

Kh 2199