Upotreba U Skladu Sa Namjenom - Silvercrest KH 2198 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• Kod iscurjelih baterija koristite zaštitne rukavice.
• Pretinac za baterije i baterijske kontakte očistite pomoću suhe krpe.
• Baterije ne smiju dospjeti u dječje ruke. Djeca bi baterije mogla staviti u
usta i progutati. Ukoliko dođe do gutanja baterije, neizostavno mora biti
zatražena liječnička pomoć.
Pažnja!
Za štete na uređaju nastale uslijed djelovanja vlage, prodiranja vode u unu-
trašnjost uređaja ili pregrijavanja proizvođač ne preuzima nikakvu odgovor-
nost/nikakvo jamstvo!

Upotreba u skladu sa namjenom

Uređaj je prikladan za buđenje pomoću alarmnog tona ili zvuka radija, kao
i za prijem radio-programa. Svaki drugi način uporabe i svaka promjena
uređaja smatra se nenamjenskom i krije znatnu opasnost od nastanka nezgode.
Proizvođač ne odgovara za štete nastale uslijed nenamjenske uporabe
uređaja ili uslijed pogrešnog načina rukovanja. Uređaj nije predviđen za
uporabu u komercijalne svrhe.
- 39 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest KH 2198

This manual is also suitable for:

Kh 2199

Table of Contents