Download Print this page

Sigurnosne Upute - Silvercrest KH 2198 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Sigurnosne upute

Upozorenje
Da biste izbjegli opasnost po život uslijed strujnog udara:
• Uređaj upotrebljavajte isključivo u suhim prostorijama.
• Osigurajte, da tekućine ili strani predmeti nikada ne mogu dospjeti u uređaj.
• Ne postavljajte predmete napunjene, kao na primjer vaze, na uređaj.
• Nikada ne otvarajte kućište uređaja ili mrežnog adaptera (koji nije sadržan
u obimu isporuke) i ne pokušavajte na vlastitu ruku popraviti uređaj, jer
on ne sadrži dijelove koji trebaju biti servisirani.
Upozorenje
Da biste izbjegli opasnost od ozljeđivanja:
• Ovaj uređaj nije namijenjen da bude korišten od strane osoba (uključujući
djecu) sa ograničenim fizičkim, senzoričnim i mentalnim osobinama
i nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ove osobe stoje pod nadzorom
druge osobe zadužene za njihovu sigurnost, ili ako su od nje primili upute
za ispravno korištenje uređaja.
• Djeca bi trebala biti pod nadzorom, čime treba biti osigurano da se ne
mogu igrati ovim uređajem.
Pažnja
Da biste izbjegli opasnost od požara:
• Uređaj postavite tako, da ne može doći do toplinskog zastoja, dakle na
slobodnom i dobro prozračenom mjestu. Nikada ne prekrijte otvore za
ventilaciju!
• Ne postavljajte otvorene izvore plamena, kao na primjer svijeće, na
uređaj.
• Izbjegavajte izlaganje dodatnim izvorima topline, na primjer sunčevoj
svjetlosti, grijanju, drugim uređajima itd.!
- 37 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest KH 2198

This manual is also suitable for:

Kh 2199