Download Print this page

Uporaba - Silvercrest KH 2198 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Uporaba

Priključitev eksternega napajalnika
To napravo je možno uporabljati z zunanjim napajalnikom.
Prosimo, uporabljajte samo napajalnike s sledečimi specifikacijami:
Vhodna napetost:
Izhodna napetost:
Nazivni tok:
Polarnost:
Pozor:
Pazite na pravilno polarnost – tako pri baterijah kot pri eksterni oskrbi
s tokom. Upoštevajte napis na enosmernemu priključku s 3 V
Naprava se zaradi napačne polarnosti lahko poškoduje.
Radio
1. Stikalo ALARM ON/OFF/AUTO
2. Za vklop obračajte gumb za glasnost zvoka OFF/BUZZ/VOLUME
dokler se ne zasliši »klik«.
3. Potem z gumbom za glasnost zvoka OFF/BUZZ/VOLUME
želeno glasnost zvoka.
4. Izbirno stikalo za frekv. pas
dolžine (FM/AM).
5. Z gumbom za iskanje (TUNING)
Frekvence lahko odčitate na frekvenčni skali
6. Za izklop stikalo ALARM ON/OFF/AUTO
Opomba:
Radio je izklopljen le, če se stikalo ALARM ON/OFF/AUTO
v položaju OFF ali AUTO. Samo obrat gumba za glasnost zvoka
v smeri utišanja zvoka, dokler se ne zasliši "klik", ne zadostuje.
230 V ~ 50 Hz
DC 3 V (+/- 5%)
min. 300 mA
potisnite v položaj „ON".
e
nastavite na želeno področje valovne
t
nastavite želeni oddajnik.
d
- 28 -
a
.
s
potisnite na OFF.
e
e
.
,
o
nastavite
o
nahaja
o

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest KH 2198

This manual is also suitable for:

Kh 2199