Download Table of Contents Print this page

Funkcija Snooze - Silvercrest KH 2198 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock

Advertisement

Table of Contents
Podešavanje vremena za buđenje
Kada je točno vrijeme ispravno postavljeno, kao što je naprijed opisano:
Dok tipku ALARM
1. Pritisnite u više navrata uzastopno, ili pritisnite i držite tipku HOUR
da biste podesili sate.
2. Pustite tipku HOUR
3. Pritisnite u više navrata uzastopno, ili pritisnite i držite tipku MIN
biste podesili minute.
4. Pustite tipku MIN
Podešeno vrijeme buđenja će automatski biti preuzeto, čim tipku ALARM
pustite.
Buđenje sa radio-programom
Kada je vrijeme buđenja postavljeno, kao što je naprijed opisano:
1. Podesite pomoću regulatora TUNING
2. Podesite regulator glasnoće OFF/BUZZ/VOLUME
3. Postavite za aktiviranje funkcije vremena buđenja sa radio-programom
prekidač ALARM ON/OFF/AUTO
se pojavljuje simbol za vrijeme buđenja
Radio se uključuje u podešenom vremenskom trenutku. Ukoliko ne pritisnete
više niti jednu tipku dok je alarm aktivan, radio se nakon ca. jedne minute
isključuje. Radio će buđenje vršiti tek narednog dana u podešenom vremenskom
trenutku.

Funkcija Snooze

Aktiviranje tipke SNOOZE
je Snooze funkcija aktivirana, u displayu trepti dojava „Zz". Nakon isteka
8 minuta signal za buđenje će se ponoviti. Postavite prekidač ALARM
ON/OFF/AUTO
držite pritisnutu:
g
, čim se željeni prikaz sati u displayu
j
, čim se željeni prikaz minuta u displayu
h
prekida zvuk buđenja za ca. 8 minuta. Dok
r
na „OFF", ako budilnik želite sasvim isključiti.
e
željenu postaju.
d
u položaj „AUTO". U displayu
e
i „Zz".
- 46 -
pojavi.
i
h
pojavi.
i
na željenu glasnoću.
o
,
j
, da
g
i

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kh 2199

Table of Contents