Download Print this page

Pozadinsko Osvjetljenje Za Display I Projekciju - Silvercrest KH 2198 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Buđenje sa zvukom alarma
Kada je vrijeme buđenja postavljeno, kao što je naprijed opisano:
1. Podesite regulator glasnoće OFF/BUZZ/VOLUME
„OFF/BUZZ". Začuti će se "klik".
2. Postavite za aktiviranje funkcije vremena buđenja sa zvukom alarma
prekidač ALARM ON/OFF/AUTO
se pojavljuje simbol za funkciju buđenja
Zvuk alarma se oglašava u podešenom vremenskom trenutku. Ukoliko ne
pritisnete više niti jednu tipku dok je alarm aktivan, isti se nakon ca. jedne
minute isključuje. Radio će buđenje vršiti tek narednog dana u podešenom
vremenskom trenutku.
Projekcija
Pažnja! Zračenje projekcije pri urednoj uporabi ne predstavlja nikakvu opasnost.
Ipak izbjegavajte gledati direktno u svjetlosnu zraku, a istu ne uperite u pravcu
drugih osoba ili životinja.
Za ispravan prikaz točnog vremena na stropu ili zidu pokretni projekcijski
element mora biti postavljen u pravoj poziciji, a prostorija mora biti na od-
govarajući način zamračena.
1. Postavite prekidač PROJECTION ON/OFF
2. Element za projekciju usmjerite po želji. Točno vrijeme će biti projicirano
na željeno mjesto. Udaljenost projekcijeca. 40cm - 3m.
3. Oštrinu projekcije podesite pomoću fokusa za projekciju

Pozadinsko osvjetljenje za display i projekciju

Jednokratno aktiviranje tipke PROJECTION LIGHT
10 sekundi osvjetljenje displaya i projekciju vremena.
u položaj „AUTO". U displayu
e
i „Zz".
u položaj ON.
u
y
- 47 -
u položaj
o
.
l
aktivirati će na
i

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest KH 2198

This manual is also suitable for:

Kh 2199