Download Print this page

Čišćenje I Održavanje; Otklanjanje Grešaka - Silvercrest KH 2198 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Čišćenje i održavanje
Pažnja:
Ne smiju dospjeti tekućine u unutrašnjost uređaja. Može doći do nepopravljivog
oštećenja uređaja.
• Uređaj i ventilacijski otvori uvijek moraju biti čisti.
• Za čišćenje kućišta koristite mekanu i suhu krpu.
• Nikada ne koristite benzin, otapala ili sredstva za čišćenje agresivna za
plastiku.
• Najmanje jednom godišnje kontrolirajte funkcionalnost i stanje baterija.
• Ako uređaj duže vrijeme ne koristite, izvadite baterije.
• Uređaj čuvajte na suhom i čistom mjestu na temperaturi od ca. 20°– +50°C.
Otklanjanje grešaka
Uređaj ne funkcionira.
• Nisu umetnute baterije. Umetnite baterije.
• Baterije su prazne. Zamijenite baterije.
• Baterije su pogrešno umetnute. Prekontrolirajte polaritet baterija i po potrebi
ispravite.
Projekcija nije oštra.
• Oštrina nije ispravno podešena. Oštrinu projekcije podesite pomoću
projekcijskog fokusa
• Rastojanje prema projekcijskoj površini je premalo ili preveliko. Projekcijsku
budilicu dovedite u rastojanje između 40 cm i 3 m u odnosu na projekcijsku
površinu.
.
l
- 48 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest KH 2198

This manual is also suitable for:

Kh 2199