Download Table of Contents Print this page

Usmeritev Teleskopske Antene - Silvercrest KH 2198 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock

Advertisement

Table of Contents

Usmeritev teleskopske antene

• Teleskopsko anteno
• Teleskopsko anteno
Za izboljšanje sprejema radijskih oddajnikov v frekvenčnem območju FM
konec teleskopske antene
nastavljeni radijski oddajnik našli dober sprejem, teleskopsko anteno
pustite v tem položaju. Za sprejem srednjevalovnih (AM) radijskih programov
je v napravi fiksno vgrajena sprejemna antena. Za izboljšanje sprejema
spremenite položaj naprave med obratovanjem radia.
Nastavitev urnega časa
Medtem ko tipko TIME
1. Večkrat zaporedoma pritisnite, ali pritisnite in držite tipko HOUR
nastavite uro.
2. Spustite tipko HOUR
prikaz ure.
3. Večkrat zaporedoma pritisnite, ali pritisnite in držite tipko MIN
nastavite minute.
4. Spustite tipko MIN
prikaz minut.
Nastavljeni urni čas se prevzame samodejno, kakor hitro spustite tipko TIME
Nastavitev časa bujenja
Če je urni čas nastavljen pravilno, kot je opisano prej:
Medtem ko tipko ALARM
1. Večkrat zaporedoma pritisnite, ali pritisnite in držite tipko HOUR
da nastavite uro.
2. Spustite tipko HOUR
prikaz ure.
sprostite iz držala in jo postavite pokonci.
w
v celoti potegnite ven.
w
počasi obračajte v različne smeri. Ko ste za
w
držite pritisnjeno:
f
, kakor hitro se na prikazovalniku
j
, kakor hitro se na prikazovalniku
h
držite pritisnjeno:
g
, kakor hitro se na prikazovalniku
j
- 29 -
w
j
, da
pojavi želeni
i
, da
h
pojavi želeni
i
f
,
j
pojavi želeni
i
.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Kh 2199

Table of Contents