Download  Print this page

Opname; Opnemen Met De Ingebouwde - Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder User Manual

Digital voice tracer.
Hide thumbs

AdvertisementOpname

C Opmerking: Voor goede resultaten bij het werken met de
Dragonspraakherkenningsoftware moet u in HQ-modus opnemen
(fabrieksinstellingen) en het .zvr-geluidsbestand naar .wav formaat
converteren na het op uw PC te downloaden! Lees ook de
gebruikershandleiding van de Download Manager-software.
Gelieve het volgende in acht te nemen voor u een opname begint
(Controleer of het toestel in stand-bymodus staat):
Druk op de knop FOLDER/REPEAT om de gewenste map te
selecteren. De Voice Tracer zal naar de volgende map gaan (A,
B, C, en D) telkens wanneer u op de knop drukt. Als u geen map
selecteert, wordt er in de huidige map opgenomen.
Wanneer de huidige map 99 bestanden bevat, zal de opname
verdergaan na het laatste bestand van de volgende map.
Druk op de knop AFSPELEN/PAUZE/RESTTIJD om de
overblijvende opnamecapaciteit weer te geven.
Druk op de knop VOLGENDE  om een BESTAND op te delen
terwijl u aan het opnemen bent (bestandsscheidingfunctie).
Het maximale aantal bestanden in elke map is 99 (maximaal 396).
Wanneer de opnametijd de beschikbare capaciteit overschrijdt of
het aantal bestanden 396 bedraagt, wordt "FULL" weergegeven
en kunt u niet verdergaan met opnemen

1
. Wanneer dit gebeurt,
moet u enkele opnames verwijderen of ze overbrengen
naar een extern toestel (audio of PC) om verder te
kunnen opnemen.
Verwijder de batterijen nooit tijdens het opnemen. Dit zou tot
storingen of defecten in de Voice Tracer kunnen leiden. Als u
van plan bent om gedurende lange tijd op te nemen, vervang de
batterijen dan voor u met opnemen begint.
Als de Voice Tracer in VA-modus staat, wordt de opname automatisch
stopgezet wanneer er geen geluid wordt gedetecteerd. Wanneer u
belangrijke gesprekken opneemt, kunt u best de VA-functie inactiveren.
3.1
Opnemen met de ingebouwde microfoon
Stel de gewenste opnamegevoeligheid, map, VA-
1
functie en loopsnelheid (HQ, SP of LP) in voor u de
opname start (zie hoofdstuk "Menu").
2
Richt de ingebouwde microfoon van het toestel naar
de geluidsbron.
Druk op de knop REC/PAUSE om de opname te
3
starten. De rode LED gaat branden
Druk op de knop REC/PAUSE om te pauzeren, d.w.z.
4
de opname te onderbreken
Druk opnieuw op de knop REC/PAUSE om de
5
opname voort te zetten. De rode LED gaat opnieuw
ononderbroken branden.
Druk op de knop STOP/DEL om de opname stop te zetten.
6
1
2
.
.
3
Gebruikershandleiding
1
1
2
3

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: