Download  Print this page

Specifikace; Řešení Potíží - Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder User Manual

Digital voice tracer.
Hide thumbs

Advertisement

nebo způsobit jeho chybnou funkci.
Nevystavujte Voice Tracer po delší dobu přímému slunečnímu svitu
nebo jinému zdroji tepla.
Nebude-li Voice Tracer po delší dobu používán, vyjměte z něj
baterie.
Nevytahujte zapojená sluchátka, mikrofon nebo USB kabel
nadměrnou silou.


Specifikace

Přístroj
HQ 6 h / 48 kbps / 16 kHz 12 h / 48 kbps / 16 kHz
Délka nahrávání /
rychlost toku /
SP
vzorkovací frekvence
LP
Rozměry
Zdroj energie
Životnost baterií
Maximální počet nahrávek
hromadná paměť USB
Uživatelská příručka
LFH 7655
LFH 7675
36 h / 6.4 kbps / 8 kHz 90 h / 6.4 kbps / 8 kHz
66 h / 4 kbps / 8 kHz
144 h / 4 kbps / 8 kHz
33 mm / 110 mm / 19 mm
2 alkalické baterie LR03 (AAA, UM-4)
Nahrávání: 11 hodin, přehrávání: 13 hodin
Celkem 396 (99 na složku x 4)

Řešení potíží
LCD displej je prázdný
Možná příčina:
Baterie jsou vybité
Baterie nejsou správně vloženy
Náprava:
Nahraďte baterie novými
Vložte baterie správně
Nemohu nic nahrát
Možná příčina:
Voice Tracer je zamčen HOLD ON
Baterie jsou vybité
Bylo dosaženo maximálního počtu záznamů nebo je naplněna
záznamová kapacita
Náprava:
Odemkněte jej
Nahraďte baterie novými
Smažte některé nahrávky nebo je přesuňte do jiného přístroje
1

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: