Download  Print this page

Silme İşlevi; Belirli Bir Dosyanın Silinmesi; Belirli Bir Klasörü Silmek Için; Tüm Klasörleri Silmek Için (formatlama Modu) - Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder User Manual

Digital voice tracer.
Hide thumbs

Advertisement


Silme İşlevi
6.1
Belirli bir Dosyanın Silinmesi
Durma modu sırasında kısa bir süre için STOP/DEL
1
tuşuna basınız. Dosya numarası görünür ve DEL
yanıp söner.
2
Silmek istediğiniz dosyayı seçmek için İLERİ  veya
GERİ  tuşuna basınız
1
STOP/DEL tuşunu yaklaşık 3 saniye boyunca basılı
3
tutarak seçili dosyayı siliniz. Dosyaların numarası
otomatik olarak 1 sayı düşecektir
Dosyayı silmek istemezseniz, kısa bir süreliğine STOP/DEL
4
tuşuna basınız.
6.2
Belirli bir klasörü silmek için
Durma modu sırasında STOP/DEL tuşunu yaklaşık 3
1
saniye boyunca basılı tutunuz. Seçili klasör görünür
ve DEL yanıp söner
1
.
Silmek istediğiniz dosyayı seçmek için FOLDER/
2
REPEAT tuşuna basınız
2
Seçilen klasördeki tüm dosyaları silmek için
3
STOP/DEL tuşunu yaklaşık 3 saniye boyunca tekrar
basılı tutunuz. Voice Tracer cihazınız bu klasörde oynatımı
durduracaktır
3
.
120
.
2
.
.
Klasörü silmek istemezseniz, kısa bir süreliğine
4
STOP/DEL tuşuna basınız.
1
6.3
Tüm klasörleri silmek için (formatlama modu)
Durma modu sırasında STOP/DEL tuşunu yaklaşık 3
1
saniye boyunca basılı tutunuz. Seçili klasör görünür
ve DEL yanıp söner
2
Tüm klasörler gösterilene kadar üst üste
2
FOLDER/REPEAT tuşuna basınız. "DEL ALL"
görüntülenecektir
2
Tüm klasörlerdeki tüm dosyaları silmek için STOP/
3
DEL tuşunu basılı tutunuz. Silme sonrasında Voice
Tracer cihazınız A klasöründe yer alacaktır.
Klasörleri silmek istemezseniz, kısa bir süreliğine STOP/DEL
4
tuşuna basınız.
1
2
1
.
.
3
1
2
Kullanıcı El Kitabı

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: