Download  Print this page

Va İşlevi; Bip Sesi Ayarı; Kayıt Modu Ayarı; Dosya Tanıtımı - Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder User Manual

Digital voice tracer.
Hide thumbs

Advertisement

5.2
VA İşlevi
1
Durma modu sırasında MENU/HOLD tuşuna iki kez
basınız
1
.
İLERİ  veya GERİ  tuşuna basınız. Mod, VA AÇIK
2
(ON VA) ile VA KAPALI (OF VA) arasında geçiş
yapacaktır
1
2
.
3
Görüntülenen modu seçmek için PLAY/PAUSE/
REMAIN veya STOP/DEL tuşuna basınız.
Önceki işlem seçilen modda devam edecektir.
4
5.3
Bip Sesi Ayarı
D Fabrika varsayılan ayarı BEEP ON (BİP SESİAÇIK) modudur.
Durma modu sırasında MENU/HOLD tuşuna üç kez
1
basınız
1
.
İLERİ  veya GERİ  tuşuna basınız. Mod, BİP SESİ
2
KAPALI (OF BEEP) ile BİP SESİ AÇIK (ON BEEP)
arasında geçiş yapacaktır
Görüntülenen modu seçmek için PLAY/PAUSE/
3
REMAIN veya STOP/DEL tuşuna basınız.
Önceki işlem, seçilen modda devam edecektir.
4
Kullanıcı El Kitabı
.
1
2
5.4
Kayıt Modu Ayarı
1
D Fabrika varsayılan ayarı, yüksek kalitede kayıt
modudur.
2
Durma modu sırasında MENU/HOLD tuşuna dört
1
kez basınız
1
.
İLERİ  veya GERİ  tuşuna basınız. Mod, uzun
2
oynatım (LP), standart oynatım (SP) ile yüksek
kaliteli (HQ) arasında geçiş yapacaktır
Görüntülenen modu seçmek için PLAY/PAUSE/
3
REMAIN veya STOP/DEL tuşuna basınız.
4
Önceki işlem, seçilen modda devam edecektir.
1
5.5
Dosya Tanıtımı
1
Durma modu sırasında MENU/HOLD tuşuna beş
kez basınız
1
.
Seçili klasörün ilk dosyasından başlayarak, her
2
2
dosyanın ilk 3 saniyesinin oynatılması için PLAY/
PAUSE/REMAIN tuşuna basınız
1
2
3
.
2
.
11
1
2
3
1
2

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: