Download  Print this page

Przegląd Elementów Sterujących I Połączeń; Symbole I Wyświetlenia Na Wyświetlaczu Lcd - Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder User Manual

Digital voice tracer.
Hide thumbs

Advertisement

1.2
Przegląd elementów sterujących i połączeń
A
Wejście na słuchawki
B
Wejście na mikrofon
C
Sterowanie głośności
D
NEXT
Przewijanie do przodu, zmiana pliku, zmiana menu
E
REC/PAUSE
Nagrywanie / przerwa w nagrywaniu
F
STOP/DEL
Stop (nowy plik się otwiera) kasowanie pliku / folderu /
wszystkich folderów
G
FOLDER/REPEAT
Zmiana foldera, powtarzanie odtwarzania
H
Głośnik
I
Wbudowany mikrofon
J
LED Nagrywanie (Czerwony kolor) / Odtwarzanie (Zielony kolor)
K
LCD (Display)
L
BACK
Przewijanie do tylu, zmiana pliku, zmiana menu
M
PLAY/ PAUSE/REMAIN
Odtwarzanie nagrania w trybie wolnym lub szybkim / pauza / pozostały czas
nagrywania, PLIK (numer nagrania), czas, wybór menu, funkcje zapisywania plików
N
MENU/HOLD
Czułość mikrofonu, funkcja VA, sygnały akustyczne, czas nagrywania, intro scan, blokowanie przyciskow
O
Wejście USB

1.3
A
B
I
J
K
C
O
D
L
E
M
F
N
G
H
Symbole i wyświetlenia na
wyświetlaczu LCD
Wskaźnik trybu nagrywania
Nagrywania aktywowanego głosem
Wskaźnik trybu powtarzania
Wskaźnik blokowania przycisków
Wskaźnik pozostałego czasu
nagrywania lub odtwarzania
Wskaźnik formatu
Odtwarzania w trybie zwolnionym
Czas odtwarzania, czas
nagrywania, zmiana menu
Foldery
Wskaźnik wybranego pliku (0-99)
Status naładowania baterii
baterie na nowe gdy wskaźnik stanu baterii
na zmianę pokazuje stan 3 i 4.)
Instrukcja obsługi
(Wymień

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: