Download  Print this page

Va-functie; Pieptooninstelling; Instelling Opnamemodus - Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder User Manual

Digital voice tracer.
Hide thumbs

Advertisement

wisselen tussen lage gevoeligheid (LO SENSE) en
hoge gevoeligheid (HI SENSE)
Druk op de knop AFSPELEN/PAUZE/RESTTIJD of
3
STOP/DEL om de weergegeven modus te selecteren.
De vorige handeling zal in de geselecteerde modus
4
worden hervat.
D Opmerking: HI SENSE: aanbevolen voor opnames in stille
omgevingen of voor vergaderingen.
LO SENSE: aanbevolen voor opnames in luidruchtige
omgevingen. Plaats de microfoon dicht bij de geluidsbron.
5.2

VA-functie

Druk tijdens Stop tweemaal op de knop MENU/
1
HOLD
1
.
Druk op de knop VOLGENDE  of VORIGE . De
2
modus wisselt tussen VA AAN (ON VA) en VA UIT
(OF VA)
.
1
2
Druk op de knop AFSPELEN/PAUZE/RESTTIJD of
3
STOP/DEL om de weergegeven modus te selecteren.
De vorige handeling zal in de geselecteerde modus worden
4
voortgezet.
Gebruikershandleiding
1
2
.
1
5.3

Pieptooninstelling

D De fabrieksinstelling is PIEPTOON AAN.
2
Druk tijdens Stop driemaal op de knop MENU/HOLD
1
Druk op de knop VOLGENDE  of VORIGE . De
2
modus wisselt tussen PIEPTOON UIT (OF BEEP) en
PIEPTOON AAN (ON BEEP)
Druk op de knop AFSPELEN/PAUZE/RESTTIJD of
3
STOP/DEL om de weergegeven modus te selecteren.
De vorige handeling zal in de geselecteerde modus
4
worden voortgezet.
5.4
Instelling opnamemodus
1
D Bij levering is de opnamemodus ingesteld op hoge
kwaliteit.
2
Druk tijdens Stop viermaal op de knop MENU/
1
HOLD
1
.
2
Druk op de knop VOLGENDE  of VORIGE . De
modus wisselt tussen lang afspelen (LP) en standaard
afspelen (SP) en afspelen hoge kwaliteit (HQ)
3
Druk op de knop AFSPELEN/PAUZE/RESTTIJD of
STOP/DEL om de weergegeven modus te selecteren.
.
1
.
1
2
1
2
3
.
1
2
1
2
3


Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: