Download  Print this page

Přehrávání Jiných Souborů; Opakování; Menu; Citlivost Mikrofonu - Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder User Manual

Digital voice tracer.
Hide thumbs

Advertisement

4.4
Přehrávání jiných souborů
Pro dosažení následujícího nebo předchozího souboru stiskněte krát-
1
ce během přehrávání nebo pauzy tlačítko NEXT  nebo BACK .
Pro procházení všemi soubory stiskněte a držte tlačítko NEXT
2
 nebo BACK  při zastaveném přehrávání, až dosáhnete
požadovaného souboru.
Po uvolnění tlačítka bude přehráván zobrazený soubor.
3
4.5
Opakování
4.5.1 Opakování úseku
V počátečním místě úseku, který se má opakovat,
1
stiskněte tlačítko FOLDER/REPEAT. Tím je nastaven
počáteční bod a indikátor
Během blikání
stiskněte znovu tlačítko
2
FOLDER/REPEAT v koncovém bodě opakování.
Když se trvale rozsvítí indikátor
3
vybraný úsek stále opakován
4
Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP/DEL.
4.5.2 Opakování souboru
Stiskněte a podržte během přehrávání tlačítko FOLDER/REPEAT.
1
Když se rozsvítí indikátor
2
soubor stále opakován
1
Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP/DEL.
3

bliká
1
.
, bude
.
2
, bude aktuální
.
4.5.3 Opakování složky
Stiskněte a podržte během přehrávání tlačítko FOLDER/
1
REPEAT.
Jakmile se zobrazí indikátor
2
znovu stiskněte a podržte tlačítko FOLDER/
REPEAT.
Když se na displeji rozsvítí
3
soubory aktuální složky stále opakovány


Menu

1
5.1
Citlivost mikrofonu
2
D Mikrofon je nastaven na vysokou citlivost.
Během stop stavu stiskněte jednou tlačítko MENU/
1
HOLD
1
.
Stiskněte tlačítko NEXT  nebo BACK .
2
Nastavení bude přecházet mezi nízkou citlivostí (LO
SENSE) a vysokou citlivostí (HI SENSE)
Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE/REMAIN nebo
3
1
STOP/DEL potvrdíte zobrazenou citlivost.
Předchozí činnost bude dokončena s vybranou citlivostí.
4
na LCD displeji
, budou všechny
1
.
1
2
.
Uživatelská příručka
1
1
2

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: