Download  Print this page

Opnemen Met Een Externe; Afspelen; Normaal Afspelen; Vertraagd Afspelen - Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder User Manual

Digital voice tracer.
Hide thumbs

Advertisement

3.2
Opnemen met een externe microfoon
Om met een externe microfoon op te nemen, sluit u de microfoon
op het microfoonstopcontact aan en volgt u dezelfde procedure als
bij gebruik van de ingebouwde microfoon.


Afspelen

D Druk tijdens de normale weergave op de knop AFSPELEN/
PAUZE/RESTTIJD om de resterende tijd weer te geven.
4.1
Normaal afspelen
Druk op de knop FOLDER/REPEAT om de gewenste map (A,
1
B, C, of D) te selecteren. Als u geen map selecteert, wordt de
laatste map waarin u heeft opgenomen, afgespeeld.
Druk op de knop AFSPELEN/PAUZE/RESTTIJD om het afspelen
2
te starten. De groene LED gaat branden en de
afspeelduur wordt weergegeven
Druk opnieuw op de knop AFSPELEN/PAUZE/RESTTIJD
3
om te pauzeren, d.w.z. het afspelen te onderbreken.
Druk opnieuw op de knop AFSPELEN/PAUZE/
4
RESTTIJD om het afspelen opnieuw te starten.
5
Druk tijdens het afspelen of de pauze op de knop
STOP/DEL om het afspelen stop te zetten.
Gebruikershandleiding
.
1
2
4.2
Vertraagd afspelen
1
Druk op de knop REPEAT/FOLDER om de gewenste map (A,
B, C, of D) te selecteren. Als u geen map selecteert, wordt de
laatste map waarin u heeft opgenomen of die u heeft afgespeeld,
automatisch afgespeeld.
Druk op de knop AFSPELEN/PAUZE/RESTTIJD en hou deze
2
ongeveer 2 seconden ingedrukt om het vertraagd afspelen te
starten. De groene LED gaat branden en de duur van de opname
wordt weergegeven.
3
Druk tijdens het vertraagd afspelen opnieuw kort op de knop
AFSPELEN/PAUZE/RESTTIJD om te pauzeren.
Druk tijdens de pauze op de knop AFSPELEN/PAUZE/RESTTIJD
4
en hou deze ongeveer 2 seconden ingedrukt om het vertraagd
afspelen te starten, of druk de knop kort in om de normale
weergave te starten.
5
Druk tijdens het afspelen of de pauze op de knop STOP/DEL om
de weergave stop te zetten.
1
4.3

Zoeken

Druk tijdens de weergave op de knop VOLGENDE  of VORIGE
1
 en hou deze minstens een halve seconde lang ingedrukt.
Het afspelen wordt stopgezet en de tijd die op het LCD-scherm
2
2
wordt weergegeven, neemt snel toe of af.
3
Laat de knop los wanneer u het afspelen wilt starten.
Het zoeken wordt stopgezet wanneer het einde van het huidige
4


Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: