Download  Print this page

Usuwanie Usterek - Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder User Manual

Digital voice tracer.
Hide thumbs

AdvertisementUsuwanie usterek

LCD nic nie pokazuje
Przyczyna:
Baterie są wyczerpane
Baterie nie są prawidłowo umieszczone w
urządzeniu
Pomoc:
Włożyć nowe baterie
Włożyć baterie poprawnien
Nagrywanie nie funkcjonuje
Przyczyna:
Przyciski są zablokowane
Baterie są wyczerpane
Maksymalna liczba plików została osiągnię-
ta / pamięć jest wyczerpana
Pomoc:
Deaktywować blokadę
Włożyć nowe baterie
2
Skasować pliki lub przegrać na PC
Odtwarzanie nie funkcjonuje
Przyczyna:
Przyciski są zablokowane
Baterie są wyczerpane
Nie zostało nic nagrane
Ustawienie głośności jest na 0
Pomoc:
Deaktywować blokadę
Włożyć nowe baterie
Sprawdzić nagrania
Podgłośnić odtwarzanie
Nagrywanie lub odtwarzanie nie da się
zatrzymać
Przyczyna:
Przyciski są zablokowane
Pomoc:
Deaktywować blokadę
Nie ma dzwięku przy odsłuchu
Przyczyna:
Słuchawki są podłączone
Ustawienie głośności jest na 0
Pomoc:
Odłączyć słuchawki
Podgłośnić odtwarzanie
Nie ma dzwięku w słuchawce
Przyczyna:
Słuchawka nie jest kompletnie wetknięta
Ustawienie głośności jest na 0
Pomoc
Wetknąć słuchawkę poprawnie
Podgłośnić odtwarzanie
Instrukcja obsługi

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: